Lesekroken: Faktastafett om spiselig ugress og løvetann

Faktastafetten er et spill om å finne faktainformasjon. Elevene skal utforske hvilke uttrykksformer som gir mest informasjon: Artikkel eller plakat?

Oppgavene er laget til en tekst om ugress til middag og en plakat om løvetann. Finn dem i Nysgjerrigper nr. 2-2018!

Last ned materiellet

Lærerveiledning

Faktastafett – Gir artikkel eller plakat mest informasjon?

Artikkelen gir informasjon om flere viltvoksende planter, til og med ugress, som egner seg til å spises. Informasjonen finnes som brødtekst, i fotografier, gjennom bildetekst og i en tegnet plansje. Noe av informasjonen er overlappende, men noe finnes bare i én av uttrykksformene. Disse uttrykksformene kan man også kalle modaliteter.

De forskjellige modalitetene egner seg til forskjellige ting. Kanskje kan man si at de har potensial til ulike formål.

Brødtekst er for eksempel bra for å få fram en handling, mens et bilde gir kjapp informasjon om hvordan noe ser ut. Bildetekster kan gjøre oss oppmerksomme på noe spesielt ved et bilde. Illustrasjoner kan gi framstillinger et mer personlig preg, for eksempel.

I artikkelen "Ugress til middag" er potensialet til ulike modaliteter brukt godt. Vi kan lære om løvetannen gjennom foto, bakgrunnsbilde, brødtekst, bildetekst og en plansje med både illustrasjon og forklarende tekst. Seks modaliteter er brukt! Hadde teksten vært digital, kunne man også tenkt seg en film av noen som lager løvetannmat, eller intervju med en løvetannspiser. Og i framtiden kunne man kanskje fått lukte og smake også. Men de seks modalitetene gir et godt og bredt inntrykk av løvetann.

Denne gangen skal elevene utforske nettopp hvilke uttrykksformer de mener gir mest informasjon. Elevene skal jobbe to og to. Den ene skal bruke artikkelen, alle tre sidene. Den andre skal kun bruke midtside-plakaten med løvetann.

Plakaten gir informasjon om løvetann.

Elevene skal først gjette. Tror de artikkelen eller plakaten gir mest informasjon? Så begynner Faktastafetten, se spill om å finne faktainformasjon. Regler og spill finner du i filen med oppgaver, faktastafett og lærerveiledning. 

La elevene gjøre oppgave 1 på elevsiden før de får lese artikkelen i bladet.

Oppgaver til elevene

1. Mat for folk?

  1. Tror dere det går an å spise blomster?
  2. Hvilke blomster tror dere eventuelt det er sunt for mennesker å spise?

2. Faktastafett

Spill spillet "Faktastafett" som er på et eget ark. 


3. Detektivlesing

  1. Hva slags retter kan vi lage av løvetann?
  2. Hvordan ser skuddene til geitrams ut?
  3. Hva heter løvetann på minst tre andre språk?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. april 2024, kl. 19:16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.