Lesekroken: Undervisningsopplegg til Nysgjerrigper-prosjekter

Finn Nysgjerrigpermetoden i ekte Nysgjerrigper-prosjekter. Til denne Lesekroken skal dere bruke både artiklene på side 10, "Hvorfor blir bananer brune", og side 11, "Biola-mysteriet", samt plakaten om Nysgjerrigper-konkurransen midt i bladet.

Nysgjerrigper-blad 3-20 med oppgaver til mot rød bakgrunn
Tekstene om Nysgjerrigpermetoden og Nysgjerrigper-prosjekter er hentet fra Nysgjerrigper-bladet nr. 3-2020, som kommer ut 14. september.

Last ned materiellet til utskrift:

Lærerveiledning

Hvert år deltar rundt 3000 elever i Nysgjerrigper-konkurransen ved å forske på noe de lurer på. Alle følger Nysgjerrigpermetoden, som viser steg for steg hvordan man kan forske.

I dette bladet er to Nysgjerrigper-prosjekter beskrevet, om bananer og Biola.

Poenget med Lesekroken denne gangen er å finne forskningen bak elevenes prosjekter. Hvordan gikk de egentlig fram? For å nærme seg dette jobber hele klassen først med et vinnerprosjekt, om Biola, gjennom artikkelen "Biola-mysteriet" på side 11.

Heng opp plakaten med Nysgjerrigper-konkurransen, eller vis den digitalt. Se på punkt 1 i Nysgjerrigper-metoden, 1: Dette lurer jeg på. Be elevene lage et spørsmål, eller en problemstilling, som passer til innholdet i Biola-prosjektet. Det skal være et spørsmål, med spørretegn til slutt. Problemstillingen står ikke direkte i teksten, så her må elevene prøve seg litt fram.

Neste punkt er å finne hypotesene, det elevene i prosjektet trodde var svaret, i punkt 2: Hvorfor er det slik? Hva trodde elevene? Hvor mange hypoteser hadde de?

Punkt 3: Legg en plan. Hvilke planer hadde elevene for å finne ut hvorfor Biola-en lager striper i glasset når den er drukket opp?

Punkt 4: Hent opplysninger. Hva gjorde de egentlig?

Punkt 5: Dette har jeg funnet ut. Hva fant elevene fra Storevarden skole ut?

Elevene skal nå jobbe med artikkelen på side 10, om bananer. La elevene jobbe to og to med å finne Nysgjerrigpermetoden i artikkelen.

Når de har jobbet med å finne alle punktene, skal de gå sammen med en annen gruppe og fortelle hva Nysgjerrigper-elevene har forsket på, og hvordan.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 08.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.