Lesekroken: Undervisningsopplegg til Nysgjerrigper-prosjekter

Finn Nysgjerrigpermetoden i ekte Nysgjerrigper-prosjekter. Til denne Lesekroken skal dere bruke både artiklene på side 10, "Hvorfor blir bananer brune", og side 11, "Biola-mysteriet", samt plakaten om Nysgjerrigper-konkurransen midt i bladet.

Nysgjerrigper-blad 3-20 med oppgaver til mot rød bakgrunn
Tekstene om Nysgjerrigpermetoden og Nysgjerrigper-prosjekter er hentet fra Nysgjerrigper-bladet nr. 3-2020, som kommer ut 14. september.

Last ned materiellet til utskrift:

Lærerveiledning

Hvert år deltar rundt 3000 elever i Nysgjerrigper-konkurransen ved å forske på noe de lurer på. Alle følger Nysgjerrigpermetoden, som viser steg for steg hvordan man kan forske.

I dette bladet er to Nysgjerrigper-prosjekter beskrevet, om bananer og Biola.

Poenget med Lesekroken denne gangen er å finne forskningen bak elevenes prosjekter. Hvordan gikk de egentlig fram? For å nærme seg dette jobber hele klassen først med et vinnerprosjekt, om Biola, gjennom artikkelen "Biola-mysteriet" på side 11.

Heng opp plakaten med Nysgjerrigper-konkurransen, eller vis den digitalt. Se på punkt 1 i Nysgjerrigper-metoden, 1: Dette lurer jeg på. Be elevene lage et spørsmål, eller en problemstilling, som passer til innholdet i Biola-prosjektet. Det skal være et spørsmål, med spørretegn til slutt. Problemstillingen står ikke direkte i teksten, så her må elevene prøve seg litt fram.

Neste punkt er å finne hypotesene, det elevene i prosjektet trodde var svaret, i punkt 2: Hvorfor er det slik? Hva trodde elevene? Hvor mange hypoteser hadde de?

Punkt 3: Legg en plan. Hvilke planer hadde elevene for å finne ut hvorfor Biola-en lager striper i glasset når den er drukket opp?

Punkt 4: Hent opplysninger. Hva gjorde de egentlig?

Punkt 5: Dette har jeg funnet ut. Hva fant elevene fra Storevarden skole ut?

Elevene skal nå jobbe med artikkelen på side 10, om bananer. La elevene jobbe to og to med å finne Nysgjerrigpermetoden i artikkelen.

Når de har jobbet med å finne alle punktene, skal de gå sammen med en annen gruppe og fortelle hva Nysgjerrigper-elevene har forsket på, og hvordan.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2023, 22:05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.