Lesekroken: Undervisningsopplegg til "I den andre enden av lynet"

I artikkelen om forskning på lyn og torden er flere vanskelige ord forklart i en ordliste. Bruk ordforklaringene som en vei inn i teksten ved å følge tre trinn.

Artikkelen I den andre enden av lynet oppslått på rød bakgrunn
Artikkelen er hentet fra Nysgjerrigper-bladet nr. 4-2018

Last ned materiellet:

Lærerveiledning

Ordforklaringer

Artikkelen "I den andre enden av lynet" har mange krevende ord, både fagord og ukjente navn. I stedet for å forklare ordene i teksten har forfatteren valgt å skrive ordforklaringer under tittelen "Lynende fakta".

Tretrinnsvei inn i teksten

Disse ordforklaringene kan brukes på flere måter. Her vises en tretrinnsvei inn i teksten, via ordforklaringene.

1. Les først bare overskriften, selve ordet.

De er lette å finne, for de står i gult: Detektor, Den internasjonale romstasjonen, Cape Canaveral osv. Hva tror dere teksten handler om? 

PS. Et tips kan være å bare ta fram ordene, uten hele artikkelen.
Drøft med elevene hvorfor de tror artikkelen handler om det de tror. Hvilke ord tenker de er de viktigste? Hva har ordene til felles? Er det noen ord de absolutt ikke forstår?

2. Les deretter ordforklaringen, det korte avsnittet under overskriften.

Diskuter, er ordet:

 •  en ting?
  • Kan du ta på den eller ikke?
  • Finnes det flere av denne tingen?
 • et sted?

Når man leser en ordforklaring, kan man tro at man forstår, uten at det egentlig er tilfellet. For å få elevene til å tenke litt ekstra får de derfor ekstraspørsmål. Alle ordene er substantiv, men de er ikke nødvendigvis fysiske ting likevel. Dessuten finnes det mange ting som man ikke kan ta på. Utfordre gjerne elevene til slutt til å si hvilken ordklasse ordene tilhører.

3. Finn stedet i teksten der ordet brukes.

Tegn en strek fra forklaringen til ordet.

Når elevene har funnet ordene i teksten, kan man slå sammen informasjonen som finnes om ordene i ordforklaringene og i teksten. Gir brødteksten mer informasjon enn de allerede kjenner fra ordforklaringen? Sier brødteksten det samme?

Drøft til slutt med elevene om de synes det er en fordel med ordforklaringer nederst på siden, eller om det hadde vært bedre med en lengre artikkel, med forklaringer underveis.

Oppgaver til elevene

1. Ordforklaringer

a. Les ordene som står i gult nederst i artikkelen: Detektor, Den internasjonale romstasjonen osv. 

Hva tror dere artikkelen handler om? Hvorfor det?

b. Les selve ordforklaringen i avsnittet under ordet. Snakk sammen.

 • Er ordet en ting?
  • Kan du ta på den eller ikke?
  • Finnes det flere av tingen?
 • Er ordet et sted?
  • Finn stedet i teksten der ordet brukes. Tegn en strek fra forklaringen til ordet.

2. Mim ord fra teksten

Jobb sammen i grupper fra to til fire. 

lyn, torden, tordensky, romrakett, forsker, lønn, romstasjon, bilde, fjelltopp, stråling, detektor, jorda, energi, ende, over, under, slå ned

a. En person velger et ord fra listen som han/hun skal mime. De andre skal gjette, men får bare ett forsøk hver.

b. Bytt på å mime til alle har mimet to ord hver.

3. Detektivlesing

a. Hvilke lag deler vi atmosfæren inn i?

b. Er det mulig å se blå jetter fra andre steder enn en romstasjon? Hvor da, for eksempel?

c. Hvordan ser en blå jette ut?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juli 2024, kl. 15.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.