Lesekroken: Undervisningsopplegg til "Vi reiser i rommet"

Tidslinjer gir god oversikt, spesielt over historiske hendelser. La elevene planlegge en romferd og lage en tidslinje for den.

Bilde av artikkelen slik den ble vist i Nysgjerrigper-bladet
Artikkelen om romfart er hentet fra Nysgjerrigper nr. 1-2018.

Last ned materiellet:

Lærerveiledning

Tidslinje for å få oversikt

Artikkelen "Vi reiser i rommet" gir noen historiske perspektiver på romfart. Den starter med å fortelle om den aller første satellitten som ble sendt ut, til planer og drømmer for framtiden. Fordi det også er en del tidsangivelser i teksten, både i form av årstall og tekst, egner en tidslinje seg til å få en oversikt over innholdet i artikkelen.

Gjør dette sammen med elevene, før de jobber videre med tidslinja selv

1. Be elevene finne det tidspunktet som er lengst tilbake i tid i artikkelen.

Første setning i ingressen lyder: "Det er 60 år siden menneskene skjøt ut Sputnik, den aller første satellitten." 60 år siden, når var egentlig det? La elevene regne seg tilbake til startpunktet for tidslinja. Sputnik ble sendt ut i oktober 1957, så det er fremdeles 60 år, selv tidlig i 2018.

2. Tegn en tidslinje på et liggende A3-ark. Et alternativ er å dele et liggende A4-ark i to og sette delene sammen. Da får man en tidslinje som er nesten 60 cm lang. Skriv årstallet 1957 under tallinja. Over skriver elevene stikkord for hva som skjedde: "Sputnik, verdens første satellitt."

3. Finn det årstallet som er lengst fram i tid i artikkelen. I første avsnitt står det: "Men ISS begynner å bli temmelig gammel. Om ti år er den moden for skraphaugen." Det betyr i år 2028.

a. Hvor mange år er det mellom de to ytterpunktene, 1957 og 2028?

b. Omtrent hvor mange cm må hvert tiår utgjøre på tidslinja, om den skal fylle omtrent hele arket? Det er totalt 71 år. Tidslinja er nesten 60 cm lang. Ti år må være ca. 8 cm på tidslinja.

4. Tegn inn hvert tiår, 1960, 1970 osv.

5. Marker 2028 under tidslinja og skriv inn stikkord: "ISS for gammel"

Nå kan elevene slippes fri. La dem finne flere tidsangivelser i artikkelen og plassere disse, med nøkkelord for hva som skjedde.

For å utvide tidslinja skal elevene også finne tidsangivelse i den påfølgende artikkelen innen tema romfart, "Norge er med".

De som ønsker ekstra utfordringer, kan også plassere ekstra begivenheter. Men da må de bruke andre kilder, gjerne Nysgjerrigper.no.

Elevoppgaver

1. Dramatiser en romferd

Gå sammen tre–fire stykker. Tenk dere at dere skal planlegge Norges store romferd, i året 2035. Hvor vil dere dra? Hvorfor vil dere dra dit?

a. Dramatiser romferden deres.

b. Vis romdramaet for en annen gruppe.

2. Tidslinje for romfart

Du skal lage en tidslinje for romfart.

a. Hva er det eldste tidspunktet i artikkelen? Skriv årstall og stikkord for hva som skjedde.

b. Hva er tidspunktet lengst fram i tid? Skriv årstall og stikkord

c. Finn andre tidspunkt og hendelser i artikkelen og skriv dem inn på tidslinja.

d. Finn tidspunkt i artikkelen "Norge er med" og skriv hva som skjer.

Ekstra for tidslinja om romfart

Plasser disse hendelsene, med årstall, på tidslinja.

  • Første menneske på månen.
  • Første levende vesen i verdensrommet.
  • Tidspunkt for når ISS ble skutt opp.

3. Detektivlesing

a. Skriv minst fem fakta om romteleskopet James Webb Space Telescope.

b. Hvordan har man begynt å forberede å kanskje sende mennesker til Mars?

c. Nevn noen fordeler med å ha rombase på Mars.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juli 2024, kl. 15.59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.