Lesekroken: Undervisningsopplegg til "Hva betyr helleristningene?"

Hvor enkel kan en tegning være for at vi skal forstå hva det er? Elevene skal tolke helleristninger gjennom strektegninger.

Bilde av artikkelen slik den ble vist i Nysgjerrigper-bladet
Artikkelen om helleristninger er hentet fra Nysgjerrigper nr. 3-2017.

Last ned materiellet:

Lærerveiledning

Lag strektegninger for å forstå mer av helleristninger

Å forske på helleristninger betyr å undersøke strektegninger som er laget for mange tusen år siden, gjette seg fram til hva de forestiller, og hvorfor de ble laget. Hvem var disse steinaldermenneskene? Forskerne og alle andre som har sett helleristningene, har undret seg over dette. Den undringen kan elevene også få kjenne på.

Oppgave før elevene får Nysgjerrigperbladet:

Det første elevene skal gjøre, er å lage strektegninger av noen av motivene vi finner på helleristningene i artikkelen: et menneske som jakter på reinsdyr, to par føtter og et bjørnehi med bjørnespor rundt. Hvordan tegner man dette med enkle streker?

Kanskje trenger elevene tips om at de skal gjøre det så enkelt som mulig, nesten som en vitsetegning. Hvor lite trenger du å tegne for å vise et menneske som jakter med pil og bue? Poenget med tegningen er at andre som ser den, med en gang skal skjønne hva det er, ikke at den skal se flott ut.

Oppgave etter strektegning, mens elevene ser i Nysgjerrigper-bladet:

Det andre elevene skal gjøre, er å sammenlikne egne strektegninger med helleristningene. Hvordan har steinaldermennesker løst utfordringen elevene nettopp fikk?

Deretter skal elevene selv prøve å tolke helleristninger som ikke er forklart i teksten, de røde sirklene på bildet. De skal få kjenne på usikkerheten i å prøve å skjønne flere tusen år gamle tegninger, og trolig komme opp med flere mulige løsninger. Her vil det ikke være ett riktig svar.

Ordforklaring:

helleristning – tegninger fra steinalderen som er hogget eller skåret inn i stein
helle – en flat stein eller flat del av fjellet
ristning – noe som er risset inn, det vil si noe som er skrapt eller skåret inn

Elevoppgaver

1. Lag strektegninger

Lag strektegninger av følgende:

a. Et menneske med pil og bue som jakter på reinsdyr

b. To par føtter

c. Et bjørnehi med bjørnespor rundt

2. Sammenlikn strektegningene med helleristningene

Jobb sammen to og to.

a. Sammenlikn tegningene dere har laget, med helleristningene dere finner i artikkelen "Hva betyr helleristningene?".

b. Hva synes dere de runde helleristningene som er malt røde, ser ut som?

c. Hva ville dere risset inn i stein? Hvorfor det?

3. Detektivlesing

a. Hva betyr ordet "helleristning", "helle + ristning"?

b. Hvorfor er ikke forskerne sikre på hva helleristningene forestiller?

c. Hvordan tror vi steinalderbarn lærte om jakt? Hvordan lærer barn i dag om jakt?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. april 2024, 02:04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.