En utforskende arbeidsmetode for grunnskolen

Nysgjerrigper handler om å lære elever å bruke vitenskapelig metode som verktøy for å skaffe seg ny kunnskap.

Å øve seg på å forske på egne spørsmål og vurdere egne og andres data kritisk, gir erfaring som er god å ha når elevene skal navigere i en verden med informasjonsoverflod og falske nyheter. I tillegg er det uendelig mange muligheter for å lage god undervisning - helt uavhengig av temaet man forsker på. 

Nysgjerrigpermetoden er fremtidens undervisning og en gavepakke til både lærere og elever.

Vibecke H. Moldestad, lærer Rolland skole

En utforskende arbeidsmetode for alle fag

Nysgjerrigpermetoden er en vitenskapelig, prosjektbasert arbeidsmetode som kan brukes i alle fag i grunnskolen, og på alle trinn. Nysgjerrigpermetoden integrerer arbeid med grunnleggende ferdigheter, kjerneelementer og kompetansemål i fagene og sosial kompetanse.

Seks trinn fra problemstilling til presentasjon

Nysgjerrigpermetoden er en forenklet utgave av hypotetisk-deduktiv metode, som har vært i bruk i forskning og vitenskap i århundrer.

Nysgjerrigpermetoden har seks trinn og kan gjerne kalles "en oppskrift på å forske". Elevene skal selv finne en problemstilling som de formulerer hypoteser til. I fellesskap skal de utvikle, velge ut og gjennomføre undersøkelser for å samle inn data og teste hypotesene. Resultatene vurderes, elevene oppsummerer og trekker sine konklusjoner, og avslutningsvis presenterer de forskningsprosjektet for andre.

trinn-1-til-6-med-stiplet-linje.png

Bevissthet om hvordan kunnskap blir til

Med Nysgjerrigpermetoden ønsker vi at elevene skal få innblikk i grunnleggende trekk ved vitenskap og få jobbe kreativt og vitenskapelig i samarbeid med andre.

Nysgjerrigpermetoden handler om å bli bevisst hvordan vi skaffer oss ny kunnskap og hvor etablert kunnskap kommer fra. Dette er fagovergripende kompetanse som ikke blir utdatert.

Les mer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. mars 2024, 08:08 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.