Få elevene på forskerfrekvens

Ved å ta elevenes undring og nysgjerrighet på alvor, kan du stille dem inn på "forskerfrekvens". Barn på forskerfrekvens er aktive og kunnskapssøkende.

Når gode spørsmål belønnes med respons og oppmerksomhet, utvikler det seg et læringsmiljø der elevene stadig erfarer at undring og nysgjerrighet fører til positive opplevelser og ny kunnskap. 

Gjør dette for å få elevene på forskerfrekvens:

Eksponer elevene for fenomener

Dette kan være så enkelt som at elevene får studere frøspiring, sjekke ut hva som flyter eller observere endringer som skjer med ulike gjenstander lagt i vann. Du gir med dette elevene erfaring og kunnskap knyttet til ulike fenomener. Da blir det lettere for dem å undre seg videre når de eksponeres for beslektede fenomener.

La elevene teste

Hvor mange elever trengs for at hviskeleken endrer en setning eller et ord? Hvor lenge må vi riste på et glass med kremfløte for å lage smør? Hvilke ytterplagg er vannavstøtende? Gjennomfør enkle tester i klasserommet, og la elevene selv måle, veie, notere og ta tid. Det er hver enkelt elevs fortjeneste at de finner svar og løsninger.

Presenter enkle problemstillinger og hypoteser for elevene

Problemstillingene bør være av en slik art at hypoteser kan lages og testes i løpet av en skoletime. Hva må til for å holde tre ballonger svevende over en hårføner? Hva klarer et øyenvitne til en hendelse å gjengi av fakta? Elevene skriver eller tegner mulige hypoteser. Hypotesene gjennomgås i plenum. Sammen lager dere en enkel plan for hvordan dere skal teste ut de ulike hypotesene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. mai 2024, kl. 17:08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.