Det er flere måter å teste hypoteser på. Intervju, spørreskjema, observasjon, forsøk og informasjonssøk er undersøkelser som ofte brukes i Nysgjerrigper-prosjekter. Mange reiser på ekskursjoner for å finne ut mer, eller spør forskere og andre fagfolk.

Sett deg litt inn i de ulike typene undersøkelser, slik at du kan veilede elevene når de skal velge. Bruk deretter tid sammen med elevene til å tenke gjennom hvilken type informasjon dere trenger, og hvilke undersøkelser som egner seg best.

Planlegg for en hypotese om gangen. Dere kan godt gjøre flere typer undersøkelser til hver hypotese. Planlegg undersøkelsene grundig, for de neste trinnene i Nysgjerrigpermetoden avhenger av jobben dere gjør nå.

Sjekkliste for planen

 • Hva slags opplysninger trenger dere?
 • Hvilke typer undersøkelser skal dere gjøre?
 • Hvilke kilder skal dere bruke (for eksempel fagfolk eller folk på kjøpesenteret eller biblioteket)?
 • Hvordan skal dere få kontakt med disse kildene (for eksempel ringe, sende e-post eller reise et sted)?
 • Hvem skal gjøre hva?
 • Når skal dere gjøre det?
 • Hva trenger dere å forberede før dere gjør undersøkelsene?
 • Trenger dere å be om tillatelse fra noen?
 • Hva trenger dere av utstyr, og hvordan skal dere skaffe det?
 • Hvordan skal dere dokumentere det dere finner ut (for eksempel skrive det ned, ta bilder, gjøre lydopptak eller filme)?
 • Er det noen forskningsetiske hensyn dere bør ta?

Lær mer om undersøkelser som ofte brukes i Nysgjerrigper-prosjekter

Spørreundersøkelse

Intervju

Eksperiment

Observasjon

Informasjonssøk og analyse

Måle og telle

Kontakte en ekspert

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. mars 2024, 08:16 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.