Om kurs i Nysgjerrigpermetoden

Nysgjerrigper samarbeider med et nettverk av lærere rundt om i landet. Lærerne har bred bakgrunn innen skoleverket og lang erfaring med å jobbe etter Nysgjerrigpermetoden.

Nysgjerrigper-lærerne kan besøke din skole og holde kurs i Nysgjerrigpermetoden for lærere. De kan også holde foredrag eller korte innlegg på seminarer, konferanser og samlinger der temaene er vitenskapelig, utforskende arbeidsmetode, prosjektarbeid, dybdelæring eller andre relevante temaer.

Vi lover dere en inspirerende og entusiastisk kursholder!

Gratis kurs

Vi møter behovet for kurs så langt vi kan, men vil prioritere større lærerkurs i områder der vi har kursholdere. Minste antall deltakere på et kurs er 10. Du kan avtale kurs med Nysgjerrigper eller den enkelte lærer.

Send forespørsel til Nysgjerrigper.

Finn en kursholder i ditt område

Nysgjerrigper samarbeider med de regionale vitensentrene. Mange av disse har pedagoger som også kan holde kurs i Nysgjerrigpermetoden, og kan kontaktes direkte. Finn en kontakperson i din nærmeste region under:

Viken

Gro Wollebæk

Bøleråsen skole, Ski

Gro er allmennlærer med fordypning i naturfag, matte og kunsthåndverk. Hun arbeider som lærer ved Bøleråsen skole på Langhus i Ski kommune. Gro skriver lærebøker i naturfag (Spire-serien) og har vært med å skrive de nye læreplanene i naturfag.

Anette Iversen Aarflot 

Bekkestua barneskole, Bærum

Annette har lang fartstid fra Eiksmarka skole og jobbet deretter som lærer ved Bekkestua barneskole i Bærum. Nå jobber hun som spesialrådgiver i Grunnskoleavdelingen i Bærum kommune. Hun er en anerkjent kursholder og vinner av Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris for 2013. Annette er utdannet allmennlærer med fordypning i matematikk, naturfag og lese- og skriveopplæring.

I klasserommet er hun opptatt av å få elevene til å uttrykke hvordan de tenker, og få dem til å reflektere over sin egen læring.

Joachim Breivold

Bekkestua Barneskole, Bærum

Joachim er lærer på Bekkestua barneskole. 
 

Joacim Breivold

Oslo

Innlandet

Ingeborg Bjorvand Hillestad

Hedemarken friskole, Løten

Ingebjørg er utdannet allmennlærer med mellomfag i kulturhistorie. Hun har mange års erfaring fra Oslo-skolen og jobber nå som lærer ved Hedemarken friskole.

Ingebjørg er opptatt av tverrfaglighet i undervisningen og å fokusere på de grunnleggende ferdighetene. Nysgjerrigpermetoden egner seg godt til dette. Ingebjørg har erfaring med at alle fag kan være involvert i et Nysgjerrigper-prosjekt.
 

Vestland

Frode Skjold

Skjold skole, Bergen

Frode Skjold har gjennom en årrekke forsket på små og store problemer sammen med elevene sine. Det koker og syder i Frodes klasserom.

Frode er utdannet allmennlærer ved Stord lærarhøgskule, og jobber som lærer ved Skjold skole i Bergen. Han har jobbet mye med klassemiljøutvikling, trivsel og glede ved det å lære, læringsstrategier, prosjektarbeidsmetodikk og forskning.
 

Portrett av Frode Skjold med Nysgjerrigper-logo i bakgrunn

Birthe Hodnekvam

Haukås skole, Bergen 

Birthe Hodnekvam er allmennlærer med fordypning i musikk, historie, naturfag og matematikk. Hun har lang erfaring fra skolen og har også jobbet på vitensenteret VilVite i Bergen. Birthe er lærer på Haukås skole i Bergen.

Som lærer er Birthe opptatt av å ta vare på den naturlige nysgjerrigheten til elevene og opplever at Nysgjerrigpermetoden er en glimrende måte å gjøre det på.
 

Vibecke H. Moldestad

Rolland skole, Bergen 

Vibecke har videreutdanning i norsk, spesialpedagogikk og veiledning og underviser på småskoletrinnet i Bergen.

- Nysgjerrigpermetoden er fremtidens undervisning og en gavepakke til lærere og elever, sier Vibecke. Hun brenner for å bruke Nysgjerrigpermetoden i begynneropplæringen, med fokus på lese og skriveopplæringen.
 

Rogaland

Kristin Håvarstein

Vardenes skole, Stavanger 

Kristin er utdannet allmennlærer med grunnfag i psykologi og videreutdanning i Utdanningsledelse. Hun har jobbet som kontaktlærer i 18 år, mest på mellomtrinnet, og har også  flere års erfaring fra skoleledelse. Kristin er kontaktlærer ved Vardenes skole i Stavanger.

Det er flere grunner til at Kristin brenner for Nysgjerrigpermetoden. For det første er metoden et ypperlig redskap for å hente fram den latente nysgjerrigheten hos elevene på mellomtrinnet. Den får elevene til å undre seg igjen og stille spørsmål igjen. Kristin trener elevene i at antakelser ikke bare bør godtas, men at de kan testes ut.
 

Siri Skjørvestad

Wang Ung, Stavanger

Siri er allmennlærer med fordypning i naturfag, drama og kroppsøving og har i tillegg tatt bachelorstudium i idrettsfag, med fordypning i friluftsliv.

Hun mener Nysgjerrigpermetoden er utmerket for å tilrettelegge for undring og elevmedvirkning, samtidig som utviklingen av de grunnleggende ferdighetene ivaretas. Hun opplever også at Nysgjerrigper kan brukes til klassemiljøbygging på en positiv måte, ved at elevene har et tydelig felles mål og engasjement - og at alle i en gruppe er avhengige av hverandre for å lykkes med prosessen.
 

Siri Skjorvestad

Agder

Silje Christensen

Hope oppvekstsenter, Risør

Silje er rektor ved Hope oppvekstsenter.
 

Kurs på vitensentrene

Nordnorsk Vitensenter

Nysgjerrigper har et samarbeid med Nordnorsk Vitensenter for å kunne tilby Nysgjerrigper-kurs i region Nord.

VilVite

I Bergen kan VilVite kontaktes for Nysgjerrigper-kurs.

DuVerden sjøfartsmuseum og vitensenter

DuVerden i Porsgrunn holder kurs i Nysgjerrigpermetoden for lærere i Vestfold og Telemark-området.

Nysgjerrigper samarbeider også med andre vitensentre rundt i landet. Ta gjerne kontakt med ditt regionale vitensenter hvis du er interessert i kurs i Nysgjerrigpermetoden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. desember 2022, 10.39 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.