Forskersprint: Hvorfor oppbevares frø i aluminiumsposer?

Poser med frø. Foto: Svalbard globale frøhvelv

Tidsramme: 1-2 skoletimer 

Rom: Klasserommet eller andre steder 

Utstyr: Testbiter av ulike materialer, som for eksempel plast, papir, tre, tekstil og aluminiumsfolie. Vann, lys og andre faktorer som materialene påvirkes av.   

Les teksten om Frøhvelvet på Svalbard. Alle frøene blir oppbevart i poser av aluminiumsfolie.  

1 Dette lurer vi på  

Problemstilling: Hvorfor har forskerne valgt å bruke aluminiumsposer til frøene?  

2 Lag hypoteser  

Hva tror dere er grunnen til at dette materialet er valgt og ikke et annet materiale? Start hypotesene med "Jeg tror de har valgt å bruke aluminiumsposer fordi…"   

Hypotese 1:

Hypotese 2: 

Hypotese 3: 

3 Legg en plan   

Nå skal dere teste hypotesene. Lag fem like store testbiter av ulike materialer, slik som for eksempel plast, papir, tre, tekstil og aluminiumsfolie. Legg en plan for hvordan dere kan undersøke hvordan testbitene påvirkes eller endres av for eksempel vann, temperatur, tetthet og lys. Ikke begynn uttestingen før planen er helt klar!  

4 Test hypotesene  

Sett opp hvilke undersøkelser dere vil teste ut på de fem ulike materialene og gjør forsøk. Skriv notater og ta bilder av det dere gjør.  

5 Drøft og oppsummer  

Hva har dere funnet ut med forsøkene? Stemmer noen av hypotesene, stemmer de litt, eller stemmer de ikke i det hele tatt?   

6 Del med andre  

Fortell til noen hjemme eller på skolen om det dere har funnet ut om aluminiumsposene.  

Send gjerne inn bilder til oss i Nysgjerrigper av forsøkene dere har gjort nys@forskningsradet.no   
   

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. april 2024, kl. 18:30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.