Slanger har også venner

Slanger er ikke dyr vi tenker på som særlig sosiale. Men forskere har nylig funnet ut at slanger har venner, akkurat som mennesker!

To slanger og en grønn snakkeboble med teksten: Halla kompis!
Slangevenner. Foto: Getty Images

Forskerne i Canada brukte en art som heter strømpebåndsnok i eksperimentet sitt. Strømpebåndsnoker er ganske vanlige i Nord-Amerika, og de er ikke giftige.

Slik foregikk eksperimentet:

40 strømpebåndsnoker ble merket med et farget prikk på hodet, så man kunne se hvem som var hvem. De ble plassert i en stor, gjennomsiktig boks der et kamera fulgte med på bevegelsene deres. Det viste seg at slangene samlet seg i mindre grupper. To ganger om dagen noterte forskerne akkurat hvor slangene befant seg. Så ble de tatt ut av boksen. Boksen ble deretter rengjort for å fjerne naturlige lukter fra dyrene. Så ble slangene satt tilbake, men ikke på de samme plassene som de var blitt funnet.

Målet var å se om slangene ville samle seg i de samme gruppene som før de ble fjernet. Og det var akkurat det som skjedde! Slangene snodde seg alltid tilbake i de samme gruppene.

Hver gruppe bestod av tre til åtte individer. – De kjenner hverandre igjen, sa professor Noam Miller, som ledet studien.

Varmere og tryggere

Forskerne forstår ikke hele grunnen til at slanger holder sammen på denne måten. Men de tror slangene gjør det fordi det lønner seg for dem. Det er blant annet enklere å holde på varmen og fuktigheten når man er slynget sammen i en klynge. Hvis det kommer et rovdyr og angriper, er det også tryggere å være flere sammen.

Modig eller forsiktig?

Forskere som studerer dyr, har funnet ut at dyrene ofte er enten modige eller forsiktige. De modige individene undersøker omgivelsene sine. De beveger seg omkring, kikker og lukter.

I forsøket med strømpebåndsnoker så forskerne det samme: Noen av slangene hadde en modig personlighet, andre hadde en forsiktig personlighet. Men når snokene fant sammen i faste grupper, kunne man ikke se disse personlighetsforskjellene lenger. Da beveget flokken seg sammen. Slangene i gruppa gikk inn og ut fra gjemmesteder å samme tid, uavhengig av hvilken personlighet de hadde.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. mai 2024, kl. 17:45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.