Møt en forsker: zoolog Arild Johnsen

Zoologi er læren om dyr. Men siden det fins så mange dyr på kloden, er det vanlig at en som forsker på zoologi, blir spesialist på et bestemt dyr. Arild er zoolog og forsker på fugler.

Bilde av forsker Arild Johnsen som holder en fugl
Møt forsker Arild Johnsen. Foto: privat

Men det er utrolig mange fugler i verden, så Arild har valgt å forske spesielt mye på én type fugl: blåstrupen. Hvert år i nesten 25 år har Arild og forskerne han jobber sammen med, vært på feltarbeid på fjellet i Valdres. Der bor det nemlig veldig mange blåstruper. 

Feltarbeid

- Det heter å være på feltarbeid når vi studerer fuglene ute i naturen, forklarer Arild. Han jobber blant annet med å finne ut hvorfor noen hunnfugler bare parer seg med én hann, mens andre hunner parer seg med flere hanner. For å finne ut dette må han ta prøver av alle fuglene i området.

Lokker fuglene til seg

Fugler holder seg som regel til én plass, noe som gjør det enklere for forskeren å få oversikt over hele bestanden. Men først må han lokke dem til seg. Og det gjør han ved å sette ut store nett. For at fuglene skal komme til nettet, har han satt fram en høyttaler som spiller lyden av en fremmed hannfugl.

- Hannen som bor i området, blir kjempesint når han hører at en annen hann er på besøk, og flyr mot lyden for å jage ham vekk. Men da setter han seg fast i nettet, forklarer Arild.

Tar blodprøver

Når fuglene er fanget, tar Arild blodprøver av dem. Og før han slipper dem fri, ringmerker han hver og én slik at han kan skille dem fra hverandre senere. Blodprøvene tar han med seg hjem til laboratoriet sitt i Oslo. De kan fortelle ham hvem som er pappaen til hvem av fugleungene.

Fugleelsker

Arild elsker jobben sin, for han har vært interessert i fugler siden han var 4-5 år gammel. Da begynte han å studere måker på hytta på Sørlandet. Der hadde han full oversikt over en liten holme med over hundre måkereir, forteller han. Derfor ble han veldig glad da han skjønte at han kunne forske på fugler når han ble voksen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. januar 2023, 19.07 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.