Sjøgresset gjør en viktig jobb for klimaet

Forskere jobber med å finne ut hvordan vi kan ta vare på sjøgresset. Sjøgresset kan lagre det viktige stoffet karbon.

Grønt sjøgress på havets bunn, med turkis-blått vann i bakgrunnen.
Forskerne fant ut at sjøgresset kan lagre veldig mye karbon. Foto: Shutterstock

Hver dag slipper vi mennesker ut masse karbondioksid (CO2). Med plantene er det omvendt. De tar opp CO2 fra lufta. CO2 er lagd av oksygen og karbon. Plantene puster ut oksygenet. Karbonet blir igjen i plantene og kommer ikke ut i lufta som karbondioksid. Dermed gjør plantene en viktig jobb for klimaet. Både til lands og til vanns.

Forsket på dansk sjøgress

En gruppe danske forskere har forsket på sjøgress. De tok prøver av sjøgress i Danmark og Finland. Og av havbunnen. Forskerne fant ut at sjøgresset kan lagre veldig mye karbon. Særlig i den danske bukta Thurøbund. Sjøgresset her kan lagre mer enn dobbelt så mye karbon som sjøgress andre steder.

Godt beskyttet mot havstrømmer

Sjøgresset i Thurøbund er godt beskyttet mot havstrømmer. Derfor blir det ikke skylt vekk når det dør. Det synker til bunns, og blir begravd i havbunnen. Og det blir karbonet også. Dessverre er det ikke så mange steder som Thurøbund.

Havner, bruer og forurensning ødelegger for sjøgresset. De siste hundre årene har mye av sjøgresset forsvunnet, både i Danmark og andre steder. Nå jobber forskerne med å finne ut hvordan vi kan ta vare på sjøgresset. Det er vanskelig, men viktig. Både for livet i havet, og for oss på landjorda.