Hvorfor kan kunst bli så verdifullt?

I 2012 betalte noen 615 millioner kroner for maleriet "Skrik" av Edvard Munch. Hva skjer når verdien på et maleri blir så enorm?

To personer holder opp maleriet Skrik av Edvard Munch
Maleriet "Skrik" av Munch ble solgt for 615 millioner kroner for få år siden. Foto: F. Solstad/NTB Scanpix

Anders Petterson er spesialist på kunstmarkedet. Han har vurdert verdien på kunst i over ti år.

– Det er forskjellige typer kunst, sier Anders. – De historiske maleriene, som Munch og Rembrandt, er allerede blitt viktige verk. Fordi det er få av dem, blir de veldig verdifulle. Det kommer ikke flere malerier av Munch, derfor betaler folk mer og mer for dem.

Det er vanskeligere å vurdere verdien til den nye kunsten, sier Anders. Alle vil sikre seg det som blir den nye Munch, men det er nesten umulig å vite på forhånd.

– Men hvordan kan kunst koste så mye?

– Å eie kunst kan gi flere verdier. Et museum som eier "Skrik", får flere besøkende, og en samler som eier et flott kunstverk, får høy status. I kunstverdenen er det smaksdommere, forteller Anders. Det kan være gallerier eller museer, eller personer som er gode til å vurdere kunst. Når flere av smaksdommerne sier at et nytt kunstverk er interessant, stiger det i pris.

– Hvordan finner dere verdien til et kunstverk?

– Når vi skal vurdere nye kunstverk, ser vi på alt. Vi ser hvilken utdannelse kunstneren har, hvor kunstverkene er utstilt, hvem som har kjøpt kunsten og hva kritikerne har sagt. Og så bruker vi det vi vet til å gjette hvordan det kommer til å gå med kunstneren og verket i framtiden. Men det er ikke alltid vi har rett, avslutter Anders.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juli 2024, kl. 16.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.