Fôrer laks med insektlarver

Norge produserer stadig mer laks som trenger riktig fôr for å trives og vokse og bli til god mat. Men hva skal den spise? Nå undersøker forskere om insekter – som er allerede en del av laksens naturlige diett – kan bli enda sunnere for laksen hvis de fôres opp på tang og tare.

Melorm som krypertett-i-tett.
Insekter kan lage enorme mengder larver, og det er disse som blir til råvare til laksefôr. Foto: Shutterstock.

For å sikre at laksen stadig er sunn mat for mennesker, dvs. at den er en god kilde til viktige næringsstoffer, må laksen spise et riktig fôr. Tradisjonelt spiser laks småfisk og smådyr i havet. Med stadig mer fiskeoppdrett i verden, er det vanskelig å finne nok fôr i havet. Derfor blandes det inn andre råvarer, for eksempel olje fra planter som vokser på land. Samtidig må fôret være like bra å spise for laksen. Dette er en stor utfordring for forskerne som leter etter nye ingredienser som egner seg.

Kan tang og tare bli til fôr?

Langs norskekysten vokser det mange arter tang og tare, fra små arter på bare noen millimeter, til noen som er flere meter lange. Tang og tare kalles også makroalger og kan deles inn i tre grupper: røde, grønne og brune. Selv om det finnes veldig mye av disse store algene langs kysten, finnes det nå bedrifter som dyrker alger til forskjellige formål.

Tang og tare inneholder viktige næringsstoffer, som omega-3- fettsyrer, og mineralene jod, kalsium, sink og selen. Derfor undersøker forskerne om det finnes noen måte algene kan brukes slik at det kan erstatte proteiner og fett fra landplanter i fôret til laksen.

Dyrker insekter

For ikke så lenge siden begynte noen forskere også å lure på om de kunne få insekter til å spise tang og tare, og så bruke disse i fôret til laksen. Kanskje ville de da kunne lage insektmel og insektfett som hadde enda høyere innhold av næringsstoffer enn de insektråvarene som lages i allerede. Dette prosjektet kalte de for AquaFly.

I AquaFly undersøker nå forskerne hvilke næringsstoffer som overføres til insekter når de spiser fôr som inneholder forskjellige mengder av tang.

Algene kan også inneholde uønskede stoffer, som kadmium og arsen. Forskerne måler derfor også hvor mye uønskede stoffer som overføres fra algene til insektene.

Ut fra tall for innhold av næringstoffer og uønskede stoffer i insektene, finner forskerne fram til hvor mye tang det er lurt å ha i fôret til insektene når de skal dyrkes i stor skala. Insekter kan lage enorme mengder larver, og det er disse som skal bli til råvare til laksefôr. Under ser du et bilde av insektlarver. 

Ingredienser: insektmel og insektfett

Larvene blir bearbeidet videre til insektmel og insektfett. Dette prøves så ut i ulike blandinger med andre råvarer i fôr til laksen. Til slutt vil forskerne undersøke hvordan disse insektproduktene i fiskefôret påvirker fisken, om den er frisk og vokser godt, og om det har betydning for smaken på fiskefileten

Dette er en helt ny måte å lage fôr til fisken på, og det er mange spørsmål forskerne må finne svar på før lakseoppdretterne kan ta i bruk et fôr med insektlarver.

I naturen er insekter mat for fugl og fisk og er viktige i det store kretsløpet. Men for mennesker er nok mange insekter mest irriterende. Kanskje har forskerne endelig funnet en måte å kunne bruke disse til noe fornuftig?

Les mer om AquaFly på http://www.nifes.no  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. mai 2024, kl. 18:51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.