Surt eller basisk?

Når CO2-utslippene på jorden øker, blir det også løst opp mer CO2 i havet. Dess mer oppløst CO2, dess surere blir havet. Men hva mener man egentlig med at havet blir surt?

Når vi brenner gass, olje og kull slipper vi ut karbondioksid (CO2). Når gassen løses opp i havet, blir det på sikt surere. Ikke så mye riktignok, men noen organismer i havet er vare mot pH-endringer. Korallrev tåler ikke at havet blir surere for eksempel.

pH-verdi

For å måle hvor sur en væske er, bruker man pH-skalaen. Den har verdier fra 1 til 14. pH-verdier under 7 hører til det det sure området, mens pH-verdier over 7 hører til det basiske området. Dersom pH-verdien er akkurat 7, sier vi at løsningen er nøytral.

For hver enhet som pH-verdien synker med, blir løsningen 10 ganger surere. Det vil for eksempel si at en løsning med pH-verdi på 4 er 1000 ganger surere enn en med pH=7 (dette er fordi 7 - 4 = 3 og hvis du multipliserer tallet 10 tre ganger med seg selv, så får du tusen: 10 × 10 × 10 = 1000).