Leker like barn best?

Leker gutter mest med andre gutter? Trives jenter best sammen med andre jenter? Og hvorfor er det i så fall slik?

Tegning av jenter som husker og gutter som spiller fotball

Trinn-1-kvadratisk.png

Dette lurer vi på

Hvorfor er det mest vanlig å leke med andre av samme kjønn?

Elevene i klasse 5A ved Kampen skole i Oslo hadde inntrykk av at jentene og guttene pleide å leke hver for seg. Men stemte dette? Hvorfor var det i så fall slik? Og stemmer det for barn og ungdom i alle aldre?

trinn-2-kvadratisk.png

Hvorfor er det slik?

Elevene kom fram til disse hypotesene:

 • Det er flaut å være sammen med motsatt kjønn.
 • Det er vanligst å være sammen med samme kjønn fordi alle tenker at det er det som er vanligst.
 • Det har vært sånn siden i gamle dager.
 • Jenter og gutter liker forskjellige ting.
 • Jenter og gutter har ulike interesser.
 • Jenter og gutter er ulike; de bruker for eksempel ulike typer klær.
 • Det stemmer ikke. (Det er ikke vanligst å leke mest med samme kjønn.)

trinn-3-kvadratisk.png

Legg en plan

Fra spørsmål til svar

Klassen bestemte seg for å konsentrere seg om barn og ungdom i grunnskolen. Det første de måtte finne ut, var om det virkelig stemmer at gutter og jenter leker mest med andre av samme kjønn.

Elevene ville søke svar både fra eksperter og fra flest mulig barn i riktig alder. De bestemte seg for å bruke flere metoder ved å

 • lage en digital spørreundersøkelse
 • sende e-post med spørsmål til eksperter/forskere
 • søke etter svar i digitale artikler og nettsider
 • observere lek i skolegården

De delte klassen i fire grupper som skulle jobbe med hver sin metode.

trinn-4-kvadratisk.png

Hent opplysninger

Vi utforsker!

Gruppe 1 bestemte seg for hvilke spørsmål, kategorier og svaralternativer de skulle ha med i spørreundersøkelsen. De presenterte undersøkelsen for klassen, og fikk tilbakemeldinger og endringsforslag. Undersøkelsen skulle gjennomføres både på Kampen skole, på den nærmeste ungdomsskolen, i en vennskapsklasse på en annen skole og i en annen 4.-klasse.

Gruppe 2 fant fram til tre forskere og én forfatter de sendte e-post til. De fikk raskt svar fra Cecilie Thun fra OsloMet og Siri Øyslebø Sørensen fra NTNU. Øyslebø Sørensen fortalte at det stemmer at gutter stort sett er sammen med andre gutter, og at jenter leker mest med andre jenter. Ingen vet helt sikkert hvorfor det er slik, men det fins flere teorier. Elevene tok med seg tre av dem videre i arbeidet med spørreundersøkelsen:

 1. Vi er venner med mennesker av samme kjønn fordi vi helst vil være sammen med noen som ligner på oss selv.
 2. Jenter er venner med jenter og gutter med gutter fordi jenter og gutter ofte blir kjærester med hverandre i stedet.
 3. Det er først og fremst en vane som voksne lærer opp barn til, fordi samfunnet ofte deler inn grupper etter kjønn.

Gruppe 3 lette etter informasjon på nettet. De plukket ut fire artikler: to fra NRK, én fra Aftenposten og én fra forskning.no.

Gruppe 4 lagde et observasjonsskjema. De observerte lek i skolegården tre ganger. Til slutt satt de igjen med 129 observasjoner.

trinn-5-kvadratisk.png

Dette har vi funnet ut

Vi forsøker å svare på spørsmålet

Klassens observasjoner viste at elevene ved Kampen skole som regel leker med barn av samme kjønn. 84,5 % av barna de observerte, lekte med andre av samme kjønn.

Spørreundersøkelsen ga derimot et litt annet bilde. Elevene fikk hele 659 svar på undersøkelsen sin. Svarene tydet på at det ikke var så mye vanligere å leke med barn av samme kjønn, i hvert fall ikke på skolen. På fritiden var det litt mindre vanlig å leke med begge kjønn.

Når det gjelder alder, tydet svarene på at det ble mer vanlig å være sammen med begge kjønn når barna ble litt eldre. Elevene fant også ut at typiske barneskoleleker var omtrent like populære blant gutter og jenter. Når det gjaldt aktiviteter som ballspill, snakking og gaming, var forskjellene mye større.

Det viste seg at gutter og jenter hadde forskjellige svar på hvorfor de var mest sammen med sitt eget kjønn. Flest gutter svarte at de hadde mest til felles med andre gutter. Det stemmer omtrent med teori 1. Det var den teorien som fikk mest støtte i undersøkelsen. 128 elever hadde dette som hovedgrunn.

Jentene mente derimot at det var tilfeldig at de lekte mest med hverandre. Det stemmer kanskje best med teori 3. Totalt svarte 105 elever at de leker med samme kjønn fordi det er det som er mest vanlig. Svært få trodde det hadde noe med forelskelse å gjøre.

Elevene fant altså ikke noe helt klart svar på hvorfor man leker mest med andre av samme kjønn, men forskningen har i hvert fall gjort at de tenker mer på disse tingene.

Når samfunnet ofte deler oss i grupper på grunn av kjønn, så er det ikke så rart at vi gjør det selv også – selv om vi ikke tenker over det eller tar et bevisst valg om det.

trinn-6-kvadratisk.png

Fortell til andre

Hva gjør vi med funnene våre?

Elevene vil gjerne dele funnene sine med alle som har bidratt til forskningen. Både forskerne de var i kontakt med, lærerstudenter som har hjulpet dem, og alle elevene som har svart på undersøkelsen, bør få tilgang til rapporten. Elevene vil også gjerne vise fram funnene sine til andre elever på trinnet, og invitere foreldrene sine på «kveldsskole».

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. mars 2024, 09:18 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.