Hva er det blinde ser, og hvordan ser ingenting ut?

Hvis du ikke kan se, hvordan beskriver du verden rundt deg da? Det var et av mange spørsmål elevene ved Hallagerbakken stilte da de intervjuet blinde til Nysgjerrigper-prosjektet sitt.

Mann med hvit stokk krysser gaten
Hva ser blinde og hvordan ser ingenting ut?, lurte 7. klassingene på.

Trinn-1-kvadratisk.png

Dette lurer vi på

Hva ser blinde, og hvordan ser ingenting ut?

Fem elever fra 7A og 7B ble plukket ut til å være årets nysgjerrigperer. De fikk i oppgave å finne minst tre forslag til hva de kunne forske på, og etter mye diskusjon, endte de opp med følgende forskningsspørsmål: Hva ser blinde, og hvordan ser ingenting ut?

trinn-2-kvadratisk.png

Hvorfor er det slik?

Mange tanker ble til to hypoteser

Elevene hadde mange tanker om hvordan det er å være blind – om hvordan blinde orienterer blinde seg når de er ute, hvilke aktiviteter de kan drive med og hvordan de beskriver former og farger.

Det var utfordrende å bestemme seg for hypotese, men de kom til slutt fram til to:

  • Blinde kan bare se svart om natta og rødt om dagen.
  • Blinde kan forestille seg hvordan gjenstander ser ut ved å ta og kjenne på ulike ting, samt høre andres beskrivelser av hvordan ting ser ut.

trinn-3-kvadratisk.png

Legg en plan

Intervju med Norges Blindeforbund

For å finne ut om hypotesene deres stemte, ville elevene snakke med Norges Blindeforbund, og de fikk hjelp av læreren til å skrive en e-post for å spørre om å få intervjue noen i forbundet.

På forhånd leste de seg om øyesykdommer og hjelpemidler for blinde. De laget også et intervjuskjema med spørsmålene de ville stille.

trinn-4-kvadratisk.png

Hent opplysninger

Seniorgruppa fortalte om livene sine og viste fram hjelpemidler
Elevene fikk positivt svar fra Norges Blindeforbund, og reiste og besøkte dem i Oslo. Der fikk de møte seniorgruppa med 10–12 personer på 60–80 år. De stilte spørsmålene fra intervjuskjemaet og prøvde å notere alle svarene underveis.

De fikk også se på hjelpemidlene til seniorgruppa, blant annet en klokke som sier hvor mye klokka er og et apparat som skanner farger og forteller deg hvilken farge noe har.

Et apparat som forteller hvilke farge klær har, holdes mot et erme
Et apparat som kan fortelle hva slags farge klærne har.
Et tastatur for svaksynte med ekstra store bokstaver og en lupe
En lupe og et tastatur med ekstra store taster kan gjøre hverdagen enklere.

trinn-5-kvadratisk.png

Dette har vi funnet ut

Syv spørsmål og svar

1. Hvordan ble du eller dere blinde?

De fleste hadde fått en øyesykdom i løpet av livet og opplevd at synet ble gradvis dårligere. De fortalte at det å bli blind, førte til store forandringer i hverdagslivet deres.

2. Hva er det du/dere får med dere av omgivelsene rundt dere når dere er ute på forskjellige plasser?

Intervjuobjektene hadde nesten ikke mer enn to prosent syn. Derfor har de stort behov for hjelpemidler og hjelp fra andre når de er ute, for eksempel fra førerhund eller støttekontakt.

3. Hvordan er det å være blind?

Det var vanskeligere for de som gradvis mistet synet enn de som var født blind, men de kan leve ganske vanlige liv. Med tilpasninger kan de være med på det meste – utenom å kjøre bil.

4. Hvordan ser ting ut for dere?

Her var det individuelle forskjeller. De svaksynte ser skygger og konturer, mens de som er helt blinde, har vansker med å sette ord på hva de ser. I stedet forestiller de seg hvordan ting ser ut og lager sine egne bilder i hodet.

5. Drømmer dere, og hva er det dere drømmer?

Her var det også individuelle forskjeller. De som har mistet synt i løpet av livet, drømmer på samme måte som andre. De som aldri har sett, har vansker med å sette ord på drømmene.

6. Hva slags aktivitet kan dere ta del i?

Elevene var overrasket over svarene – mange blinde gjør vanlige aktiviteter som å gå på ski, gå turer og spille i band. Men de er avhengig av å ha med seg noen som hjelper dem, for eksempel ved å si ifra når de skal svinge til høyre og venstre på ski.

7. Hva er deres største utfordring med å være blind?

De blinde synes endringer er vanskelig, og de er avhengig av tilpasninger og rutiner, som for eksempel at alle ting står på faste plasser. Får de hjelp fra andre, kan de leve et ganske vanlig liv.

trinn-6-kvadratisk.png

Fortell til andre

Konklusjon

Hva blinde ser, avhenger av om de er delvis eller helt blinde. Noen kan se skygger og konturer, og noen ser bare et sterkt, hvit lys. De som er helt blinde, ser ingenting. Men alle lager bilder i hodet av andres beskrivelser, og det vil si at den første hypotesen til elevene er delvis rett. Den andre hypotesen var vanskelig finne svar på fordi de blinde hadde utfordringer med å sette ord på hva de ser for seg.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. april 2024, 01:22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.