Forstår vi hverandre?

Hvilke forskjeller er det på ord og uttrykk barn og voksne i Tananger bruker?

Illustrasjon av dame i rullestol og en ordsky med slang
Illustrasjon: Ronja, Storevarden skole

Da elevene på 7. trinn Vest ved Storevarden skole skulle delta i Nysgjerrigper-konkurransen, bestemte de seg for at de ville forske på språkbruk. Noen av elevene mente at mange voksne ikke forsto slangord. Stemte dette? Og hvorfor var det i så fall slik? Dette ville elevene finne ut av.

Trinn-1-kvadratisk.png

Dette lurer vi på

Hvilke forskjeller er det på ord og uttrykk som barn og voksne i Tananger bruker? Forstår vi hverandre?

Prosjektet handlet om slangord og populære uttrykk. Elevene ville undersøke hvilke ord og uttrykk forskjellige folk i området brukte.

trinn-2-kvadratisk.png

Hvorfor er det slik?

Forarbeid og hypoteser

Elevene gjorde et grundig forarbeid før de begynte å lage hypoteser. De leste blant annet Nysgjerrigper-artikler, og de gjorde en forundersøkelse i klassen om hvilke ord og uttrykk de brukte.

Til slutt valgte elevene ut fem hypoteser de ville forske på:

  • Hypotese 1: Vi tror at vi bruker ord og uttrykk som de voksne ikke forstår.
  • Hypotese 2: Vi tror at de voksne bruker ord og uttrykk som vi ikke forstår.
  • Hypotese 3: Vi tror at yngre og eldre barn bruker forskjellige ord og uttrykk.
  • Hypotese 4: Vi tror at vi bruker ord og uttrykk i forskjellige situasjoner.
  • Hypotese 5: Vi tror at det er forskjell på gutters og jenters bruk av ord og uttrykk.

trinn-3-kvadratisk.png

Legg en plan

Intervjuer, spørreskjemaer og eksperter

Klassen delte seg i fem ekspertgrupper som skulle forske på hver sin hypotese.

En gruppe skulle spørre voksne om de forsto uttrykk 7.-klassingene brukte. De skulle også intervjue eldre på et bo- og velferdssenter, og snakke med 8.-klassinger om hvilke uttrykk de brukte.

En annen gruppe ville lytte til voksne på kafé og notere hvilke ord de brukte. Klassen ville også utfordre de voksne hjemme til å finne ti ord og uttrykk de ikke trodde 7.-klassingene ville forstå.

Andre skulle intervjue barneskoleelever, mens en siste gruppe skulle gjøre en spørreundersøkelse for å finne ut om gutter og jenter brukte språket forskjellig.

Elevene planla også å intervjue Linda Eide fra Eides språksjov.

trinn-4-kvadratisk.png

Hent opplysninger

Gjennomføring av undersøkelsene

En gruppe elver dro til Tananger bo- og velferdssenter (Tabo) for å intervjue eldre. De intervjuet også voksne på kjøpesenteret. Klassen gjorde også undersøkelser blant foreldre og lærere på skolen.

En gruppe elever dro på kafé og noterte hvilke ord de voksne brukte der. De intervjuet også folk utenfor kjøpesenteret om hvilke ord og uttrykk de brukte. De ordene de voksne ikke trodde barna ville forstå, ble testet på et utvalg elever.

Klassen gjorde også undersøkelser blant elevene, både på barneskolen og på ungdomsskolen.

Intervjuet med Linda Eide ble dessverre avlyst på grunn av korona-krisen. Heldigvis kunne hun svare på spørsmålene til elevene på e-post.

trinn-5-kvadratisk.png

Dette har vi funnet ut

Hypotese 1: Vi tror at vi bruker ord og uttrykk som de voksne ikke forstår.
Elevene fant ut at det var store forskjeller mellom ulike aldersgrupper. Hypotesen stemte godt på de eldste. Den stemte også delvis på andre voksne, men de under 40 forsto flere uttrykk enn de eldste.

Hypotese 2: Vi tror at de voksne bruker ord og uttrykk som vi ikke forstår.
De voksne bruker mange ord og uttrykk som barna ikke forstår. Likevel skjønner barna noen av uttrykkene de voksne bruker. Derfor stemmer hypotesen delvis.

Hypotese 3: Vi tror at yngre og eldre barn bruker forskjellige ord og uttrykk.
Det kom helt tydelig fram at yngre og eldre barn bruker forskjellige ord og uttrykk. Det var derfor ingen tvil om at hypotesen stemte.

Hypotese 4: Vi tror at vi bruker ord og uttrykk i forskjellige situasjoner.
Barn i alle aldre oppga at de brukte forskjellige ord og uttrykk i forskjellige situasjoner. Denne hypotesen ble altså bekreftet.

Hypotese 5: Vi tror at det er forskjell på gutters og jenters bruk av ord og uttrykk.
Elevene fant ut at det er stor forskjell på hvilke ord og uttrykk gutter og jenter bruker. Hypotesen er dermed bekreftet.

Elevene konkluderte med at det er store forskjeller i bruk av ord og uttrykk hos barn og voksne i Tananger.

trinn-6-kvadratisk.png

Fortell til andre

I tillegg til å sende inn rapporten til Nysgjerrigper, vil elevene legge den ut på skolens nettsider. De sender den også til Solabladet, og vil lage både en film og en utstilling på skolen.

Det vi nå har funnet ut, er både interessant og tankevekkende for oss. Vi var ikke klar over at det faktisk er så store forskjeller i ordbruk på kryss og tvers av folk her vi bor

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. april 2024, 01:59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.