Lærer vi raskere når vi synger?

Huskesanger er gode å ha når vi lærer nye ting på skolen. Men lærer vi fortere hvis vi synger om det vi skal lære, enn hvis vi pugger det på vanlig måte? Det ville tredjeklassingene ved Bekkestua barneskole finne ut.

Trinn-1-kvadratisk.png

Dette lurer vi på

Lærer vi raskere når vi synger?

De tre klassene på tredje trinn på skolen bestemte seg for å jobbe sammen om et forskningsprosjekt. De skrev lapper med forskerspørsmål og holdt en avstemming etterpå.

Klassene samarbeider ofte, og sammen har de blant annet lært seg rekkefølgen på kontinentene fra størst til minst ved å synge en sang om det. Kanskje det var det som gjorde at de valgte lappen med forskerspørsmålet om vi lærer raskere når vi synger?

trinn-2-kvadratisk.png

Hvorfor er det slik?

Tredjeklassingene lagde tre hypoteser og tegninger til hver hypotese. Hypotesene var:

 • Jeg tror vi lærer raskere fordi hjernen husker sangen. Vi får den på hjernen.
 • Jeg tror vi lærer raskere fordi vi synger sangene om igjen og om igjen.
 • Jeg tror vi lærer raskere fordi det er gøy.

trinn-3-kvadratisk.png

Legg en plan

Fire måter å hente inn opplysninger på

Klassene bestemte seg for fire ulike måter å hente inn opplysninger på:

 • gjøre en spørreundersøkelse blant de andre elevene på skolen
 • intervjue eksperter om hvordan hjernen virker
 • lage plakater med fakta om hjernen
 • lage et læringsoppdrag for andre elever på skolen

De delte seg i grupper og gikk i gang med undersøkelsene.

trinn-4-kvadratisk.png

Hent opplysninger

Spørreundersøkelse i skolegården

I spørreundersøkelsen valgte tredjeklassingene å intervjue andre elever i skolegården om synging og læring. De fleste av elevene svarte at de likte å synge, og at de lærer eller har lært raskere av å synge.

Intervjuer med to eksperter

De intervjuet også to eksperter: biokjemiker Hanne S. Finstad og nevropsykolog Rune Raudeberg. Ekspertene fortalte at når vi lærer en sang om en ting vi skal huske, må hjernen vår sette sammen mange ulike ting på én gang. Den må passe på at vi

 • puster riktig
 • former munnen riktig
 • har tungen på rett plass
 • finner rytmen i sangen
 • husker ordene

Alt vi må gjøre når vi synger en sang, lagres på ulike steder i hjernen. Det gjør det lettere å hente fram igjen sangen seinere.

Plakater med fakta om hjernen

Tredjeklassingene samlet også fakta om hjernen fra bøker og nettet, og laget plakater om det. De lærte at vi mennesker husker spesielt godt opplevelser som er veldig skumle eller veldig gøy. Det er fordi følelser og hukommelse samarbeider i hjernen, og det kan forklare hvorfor vi mennesker husker bedre når vi synger: Vi synes det er gøy å synge!

Tester av hukommelsen til andre elever

Den fjerde måten å hente opplysninger på, var å la to grupper av elever lære rekkefølgen på kontinentene fra størst til minst på to ulike måter: enten ved å lære en sang (syngegruppa) eller ved å pugge på vanlig måte (puggegruppa). Gruppene var blandinger av elever fra fjerde og sjette trinn.

Først gjorde tredjeklassingene en forundersøkelse der de testet om de to gruppene kunne rekkefølgen fra før. I syngegruppa var det ni prosent av elevene som kunne det, og i puggegruppa var det fem prosent.

Så fikk de to gruppene to dager på å øve, og så ble de testet på nytt. I puggegruppa hadde 88 prosent riktig svar, mens i syngegruppa hadde 93 prosent riktig svar. Altså var det enda flere som husket riktig rekkefølge i syngegruppa.

trinn-5-kvadratisk.png

Dette har vi funnet ut

De tre hypotesene stemte

Tredjeklassingene hadde tre hypoteser, og alle tre viste seg å stemme.

Hjernen vår husker lettere når vi synger:

 • Det er fordi vi synes synging er gøy – det synes i alle fall de fleste av elevene som svarte på spørreundersøkelsen. Gøye opplevelser gir oss positive følelser, og stedene for følelser og hukommelse samarbeider i hjernen vår.
 • Det er fordi vi må øve på sanger. Når vi synger den samme sangen mange ganger, lager elektriske signaler en slags sti i hjernen, og stier hjelper oss å huske.

Forskningsprosjektet viste altså at det kan være lurt å lage sanger om det vi skal lære oss.

Vi skal i alle fall gjøre det – for det er gøy!

trinn-6-kvadratisk.png

Fortell til andre

Alle måtte lære sangen

Tredjeklassingene hadde forskningstorg på skolen uka etter at de leverte rapporten. De viste fram tegninger og plakater og fortalte om prosjektet – og alle måtte selvfølgelig lære sangen om rekkefølgen på størrelsen til kontinentene!

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. mai 2024, kl. 18:00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.