Hvorfor får ikke barn ha mobiltelefon når de er små?

I Norge har nesten alle 10-åringer mobiltelefon. Mange 8-åringer også. Men de minste barna får ikke lov. Hvorfor er det slik? Når er man gammel nok til å få sin egen mobil?

Illustrasjon: Shutterstock

Trinn-1-kvadratisk.png

Dette lurer vi på

Hvorfor får ikke barn ha mobiltelefon når de er små?

Elevene på 1. trinn ved Storevarden skole bestemte seg for å forske på hvorfor små barn ikke får ha mobiltelefon. De definerte små barn som barn fra null til åtte år. De mente også at mobiltelefon er det samme som smarttelefon.

trinn-2-kvadratisk.png

Hvorfor er det slik?

Mange forslag ble tre hypoteser

Elevene hadde mange forslag til svar på problemstillingen. Lærerne fant ut at forslagene kunne slås sammen til tre hypoteser:

 • Små barn kan ikke ta vare på mobiltelefonen.
 • Fordi de kan laste ned skumle spill og bruke de voksne sine penger.
 • Du kan skrive stygge ting til andre.

trinn-3-kvadratisk.png

Legg en plan

Undersøkelse og intervjuer

Sammen med lærerne fant 1.-klassingene fire måter de kunne finne svar på:

 • lage en spørreundersøkelse
 • snakke med fagpersoner
 • søke på internett
 • intervjue foreldre, besteforeldre og ungdommer

trinn-4-kvadratisk.png

Hent opplysninger

Elevene ble delt i grupper. Hver gruppe fikk et oppdrag. En av gruppene laget en spørreundersøkelse for foreldre, besteforeldre og 7.-klassinger. En annen gruppe intervjuet helsesykepleieren på skolen. En gruppe intervjuet 7.-klassingene, mens en annen søkte på internett. Alle elevene fikk i lekse å intervjue en forelder og en besteforelder.

trinn-5-kvadratisk.png

Dette har vi funnet ut

Svarene fra intervjuene og spørreundersøkelsen bekreftet alle de tre hypotesene.

På spørreskjemaet var det felter hvor det gikk an å skrive egne svar. Her fikk elevene blant annet disse svarene:

 • Det kan skje språklige og sårende misforståelser gjennom språket.
 • Små barn kan få stygge meldinger om de deler nummeret sitt med andre.
 • Små barn kan laste ned bilder og stygge ting.
 • Det er dyrt med mobiltelefon.
 • Små barn kan finne ting som barn ikke bør se.
 • Fordi små barn ikke er modne nok.

I tillegg fant elevene ut når de fleste mener at barn er gamle nok til å få mobiltelefon. På spørreskjemaet hadde de nemlig et eget spørsmål om alder.
Svarene viste at de fleste mener barn bør være åtte år eller mer før de får telefon. Hele 52 av 59 foreldre svarte dette. 31 av 45 besteforeldre og 28 av 32 7.-klassinger var enige.

trinn-6-kvadratisk.png
Fortell til andre

1. klasse skal presentere forskningen sin i en fellestime for hele skolen i mai.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. mai 2024, kl. 18:43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.