Hvorfor er det så vanskelig å kile seg selv?

Er du kilen? Da begynner du kanskje å le med en gang noen prøver å kile deg. Men har du prøvd å kile deg selv? Det er ikke lett! Hvorfor er det slik?

To jenter kiler hverandre
De fleste er kilne, men hvorfor er det så vanskelig å kile seg selv? Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Trinn-1-kvadratisk.png

Dette lurer vi på

Klasse 2B på Bekkestua barneskole er en ordentlig nysgjerrig gjeng. De var med på Nysgjerrigper-konkurransen i 2019, og hadde gledet seg skikkelig til å være med igjen. I 2020 forsket de på problemstillingen "Hvorfor er det vanskelig å kile seg selv?".

trinn-2-kvadratisk.png

Hvorfor er det slik?

2.-klassingene fant ut at bare fem av dem klarte å kile seg selv. De 19 andre elevene klarte det ikke. Men hvorfor er det slik?

Elevene kom fram til seks forskjellige hypoteser:

  1. Det er vanskelig å kile seg selv under armen, men det går an å kile seg selv under foten.
  2. Vi tror det er fordi varmen i huden er lik.
  3. Vi tror det ikke kiler fordi man ikke er kilen.
  4. Vi tror det er fordi man kiler seg selv med sine egne hender.
  5. Vi tror det er fordi man vet at man blir kilt.
  6. Vi tror det er fordi man er vant til sin egen hud.

2.-klassene stemte over hvilke hypoteser de trodde mest på. Det var flest som trodde på hypotese 6. Hypotese 5 kom på andreplass.

trinn-3-kvadratisk.png

Legg en plan

Klassen la planer for hvordan de kunne teste hypotesene sine. De hadde mange gode og morsomme forslag. De fant ut at de kunne spørre både familiene sine og elevene i en annen klasse. De ville også gjøre eksperimenter. De kunne kile hverandre, og de kunne prøve å kile familien sin hjemme. De ville teste både overraskende kiling, og om det kilte når de hadde sagt fra på forhånd.

trinn-4-kvadratisk.png

Hent opplysninger

For å teste hypotese 1 kilte elevene seg selv forskjellige steder på kroppen.

Elevene prøvde også å kile seg selv etter at de hadde holdt hånda i varmt vann, og i snø. Slik ville de teste hypotese 2.

De kilte seg selv og andre og sammenlignet resultatene for å teste hypotese 3 og 4. De kilte også både familiene sine og andre elever på skolen. For å teste hypotese 6 prøvde de å kile seg selv med andre ting enn hendene. De testet blant annet med en fjær, en banan og en ball.

For å finne ut mer om huden og kiling kontaktet klassen en hudforsker ved Universitetet i Oslo.

Diagram og tabeller fra kileforskning
Resultater ble ført inn i tabeller og diagrammer. Se flere i rapporten!

trinn-5-kvadratisk.png

Dette har vi funnet ut

Hypotese 1: Det er vanskelig å kile seg selv under armen, men det går an å kile seg selv under foten.

Dette stemte litt. Det var vanskeligere å kile seg selv under armen enn under foten. Men de fleste klarte ikke å kile seg selv i det hele tatt.

Hypotese 2: Vi tror det er fordi varmen i huden er lik.

Elevene tror denne hypotesen er litt riktig. Litt flere syntes det kilte når de prøvde å kile seg selv med kalde hender.

Hypotese 3: Vi tror det ikke kiler fordi man ikke er kilen.

Denne hypotesen stemmer ikke. Selv om 15 av elevene var kilne, var det bare fem som klarte å kile seg selv.

Hypotese 4: Vi tror det er fordi man kiler seg selv med sine egne hender.

Klassen tror denne hypotesen stemmer litt.

Hypotese 5: Vi tror det er fordi man vet at man blir kilt.

Dette stemte også litt. Både på skolen og i familiene var det litt flere som var kilne når de ikke visste at de kom til å bli kilt. Men forskjellen var ikke så stor som elevene hadde trodd.

Hypotese 6: Vi tror det er fordi man er vant til sin egen hud.

Denne hypotesen stemte ikke. Det var veldig vanskelig å kile seg selv med andre ting også.

Av forskeren fikk elevene vite at det er tre ting som skal til for at vi skal bli kilt: overraskelse, trygghet og berøring. Alle klarer å ta på seg selv. De fleste er også ganske trygge på seg selv. Men ingen kan overraske seg selv. Derfor er det veldig vanskelig å kile seg selv – til og med når vi bruker andre ting enn hendene.

trinn-6-kvadratisk.png

Fortell til andre

Elevene skrev ned "Visste du at ..."-setninger om kiling og hengte dem opp på skolen. De brukte fjær og andre ting til å lage hjelpemidler de kunne prøve å kile seg selv med. Disse kilehjelpemidlene ble stilt ut i klasserommet.

Hjelpemidler for å kile laget av fjær og ispinner
Hjelpemidler som kan gjøre det enklere å kile seg selv.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. mai 2024, kl. 17:40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.