Gjør forundersøkelser før dere velger problemstilling

Når dere har funnet fram til noen spørsmål dere har lyst til å forske på, er det lurt å gjøre forundersøkelser for hvert spørsmål. Slik oppdager dere raskt hvilke spørsmål som egner seg å forske på.

Hvilke forundersøkelser dere skal gjøre, avhenger av spørsmålene dere har stilt. Her er noen forslag til ting dere kan sjekke ut eller gjøre.

Har noen andre allerede funnet svar på det dere lurer på?

Et søk på internett eller i oppslagsverk kan være greit, eller elevene kan spørre hjemme. Hvis de umiddelbart finner et svar som virker troverdig, velger dere bort denne problemstillingen, slik at elevene unngår skuffelsen over å finne et "fasitsvar" under arbeidet med prosjektet.

Spørsmål som har et "fasitsvar", kan egne seg for yngre elever. Da er det best å unngå for grundige forundersøkelser.

Er det virkelig slik at det dere spør om, stemmer i virkeligheten?

Sjekk at premissene for spørsmålet stemmer. Hvis dere for eksempel jobber med spørsmålet "Hvorfor lukter det verre på guttedoen enn på jentedoen?", bør dere ha sjekket om andre er enig med dere i at det faktisk lukter verre der.
Her kan elevene for eksempel utføre en rask lukteblindtest med andre elever eller lærere og spørre renholdspersonalet på skolen for å sjekke om flere synes det lukter verre på guttedoen enn på jentedoen.

La elevene aktivere sine forkunnskaper om temaet

Hva vet de selv? Trenger de å sette seg inn i teori? I arbeidet med spørsmålet om lukt på jente- og guttedoen kan det være lurt å finne ut mer om lukt, luktesans, fordøyelse, hygiene og avløpssystem før dere går videre. Det hjelper dere også når dere skal sette opp hypoteser i neste trinn av Nysgjerrigpermetoden.

Prøv å lage noen hypoteser til problemstillingen

Hvis du ikke klarer å sette opp noen hypoteser, klarer kanskje ikke elevene det heller. Sjekk at hypotesene er mulig å undersøke for elevene. Hvis alle krever dyrt utstyr, kontakt med A-kjendiser eller andre ting som er vanskelig å få til, må dere først vurdere hvordan dere kan løse dette, før dere velger en slik problemstilling.

Avgrense eller definere ord og uttrykk

Når dere har valgt problemstilling, kan dere også vurdere om dere vil avgrense eller definere hva dere legger i ord eller uttrykk. En problemstilling som "Hvorfor krymper gamle mennesker?" kan med fordel ha med en definisjon av hvem dere mener er "gamle".

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 08.52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.