Hvorfor folder vi hendene forskjellig? (Lærerveiledning)

Noen folder alltid hendene med den høyre tommelen øverst, andre med venstre tommel øverst. Hvorfor det?

Tidsramme: Én skoletime

Utstyr: Elevene skal i hovedsak bruke personene i klasserommet som testpersoner.

Introduksjon av problemstillingen

Start med å be alle folde hendene. Be så alle som folder hendene med den høyre tommelen øverst, om å løfte hendene opp. Da vil dere se at noen folder hendene med den høyre tommelen øverst og noen med venstre tommel øverst.

Hvorfor folder vi hendene forskjellig?

Denne problemstillingen skal elevene nå utforske ved hjelp av  Nysgjerrigpermetoden. Presiser for elevene at de ikke skal gå i gang med utforskingen før hypoteser er laget og planen for undersøkelsene er klar.

Lag hypoteser i plenum

Diskuter i plenum hva dere tror kan være svar på spørsmålet. Bli enige om noen hypoteser, dvs. mulige forklaringer. Eksempler på hypoteser kan være:

  • Jeg tror vi folder hendene ulikt fordi det avhenger av hvilken hånd man skriver med.
  • Jeg tror vi folder hendene ulikt fordi det avhenger av hvordan vi legger armene i kors.
  • Jeg tror vi folder hendene ulikt fordi det er forskjell på jenter og gutter.

Jobb videre i grupper. Hver gruppe velger én hypotese de vil undersøke (det gjør ikke noe om flere grupper jobber med samme hypotese). Nå kan du gjerne dele ut elevsiden til gruppene.

Legg en plan for testingen i grupper

Elevene i hver gruppe må finne ut hvordan de kan teste om hypotesen stemmer eller ikke, og hvordan de vil notere seg resultatet, før de kan gå i gang med uttestingen.

Hent opplysninger i grupper

Elevene gjennomfører planen, gjør egne undersøkelser og innhenter opplysninger som kan styrke eller svekke hypotesen.

Oppsummering i gruppene

Elevene ser på resultatene fra undersøkelsene. Hva sier de om hypotesen? Er den styrket eller svekket? Og hva sier det igjen om problemstillingen? Minn elevene på at det er like viktig å finne ut hvilke hypoteser som ikke stemmer, som det motsatte.

Oppsummering i plenum

Gruppene legger etter tur fram sine funn for resten av klassen. Hva har dere til sammen funnet ut? Kan dere nå konkludere med noe? Husk at det å ikke finne et klart svar også er et svar!

En vellykket forskersprint med denne problemstillingen vil vise at det ikke er en klar sammenheng mellom verken skrivehånd, sittestilling, foldede armer eller bein, osv. 

En klasse forsket på problemstillingen. De konkluderte med at den sannsynlige forklaringen var:

"Folding av hender er en motorisk vane som barn lærer seg. Først i treårsalderen har barn fått ganske stabile foldemønster. Da folder de fleste med samme tommel øverst ved gjentatt folding."

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. april 2024, kl. 20:02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.