Kjerneenergi, også kjent som atomenergi, er en kraftkilde som stammer fra kjernefysiske reaksjoner. Denne kraftige energiformen frigjør enorme mengder energi i form av varme som kan drive elektrisitetsproduksjon til husholdninger og industrielle prosesser. Kjerneenergi brukes også i medisinske behandling slik som stråleterapi og bildeteknologi. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 12:52 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.