Kjemisk energi refererer til den potensielle energien som er lagret i kjemiske bindinger mellom atomer og molekyler. Denne energiformen frigjøres når kjemiske reaksjoner bryter ned eller danner nye bindinger.

Kjemisk energi spiller en avgjørende rolle i en rekke naturlige og menneskeskapte prosesser og er en viktig drivkraft for energioverføring i naturen. Kjemisk energi har en sentral rolle i våre daglige liv gjennom en rekke prosesser og anvendelser. Fra matinntak til transport, batterier, fotosyntese og eksplosiver er kjemisk energi en uunnværlig komponent i vår moderne verden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 12:06 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.