Lesekroken: Undervisningsopplegg til " Hjelpsomme kroppsvæsker"

Lag ordspill om kroppsvæsker, og hent inspirasjon fra illustrasjoner av tre hoder som spytter, svetter og gråter!

En bunke med Nysgjerrigper-bladet 4-2019 med tilhørende undervisningsopplegg til artikkelen Hjelpsomme kroppsvæsker med teksten Lag ordspill om kroppsvæsker
Artikkelen om kroppsvæsker er hentet fra Nysgjerrigper nr. 4-2019.

Last ned materiellet:

Lærerveiledning

Lag ordspill om kroppsvæsker

Artikkelen "Hjelpsomme kroppsvæsker" er sparsomt illustrert, men det som er der, gir god hjelp til å forstå innholdet i artikkelen. For det første er det dråper som renner nedover bakgrunnsfargen på hele oppslaget. Det indikerer at væske er noe som renner, noe flytende. For det andre er det tre ansikter med tydelige følelser og blå væske, som henholdsvis spytt, svette og tårer. Det er disse hodene elevene skal bruke som inspirasjon for å lage sitt eget ordspill om kroppsvæsker.

Studer illustrasjonen av spytt i fellesskap:

  • Hva er gjort for å få fram kroppsvæsken?
  • Hvordan er øynene?
  • Hvordan er øyebrynene?
  • Hvordan er munnen?
  • Hvordan tror dere personen føler seg når det kommer spytt ut av munnen?

Gjør det samme med illustrasjonen til svette og tårer. Se på kroppsvæsken, øynene, øyebrynene og munnen.

  • Hvordan tror dere personen føler seg når det kommer svette ut av hodet?
  • Hvordan tror dere personen føler seg når det kommer tårer fra øynene.

Sett elevene i grupper på fire. De skal lage to ordkort hver, med illustrasjon på den ene siden og navnet på en kroppsvæske på den andre. Hvordan skal kroppsvæsken komme fram? Hvordan er øynene, øyebrynene og munnen? La så elevene spille ordspill med kroppsvæsker der de skal gjette hvilken kroppsvæske som er illustrert. Bytt på hvem som spiller sammen, så flest mulig får gjettet på flest mulige kroppsvæsker.

Væsker som er gjemt i letekrysset (noen av dem har fast form):

Spytt Brus Tårer – salt og is Lava – stein Jus – saftis
Olje Tjære Melk – (fløte-)is Saft – saftis  

Oppgaver til elevene

1. Væske og fast form

Væske er noe flytende, som vann. Fast form er noe hardt, som is.

a. I letekrysset er det gjemt ni væsker vannrett og loddrett. Finn så mange du klarer.

b. Vet du hva noen av væskene heter i fast form? Skriv ned dem du kjenner.

2. Lag ordspill om kroppsvæsker

Jobb sammen i grupper på fire.

a. Brett et A4-ark tre ganger. Klipp i brettene, så det blir åtte lapper til sammen.

b. Studer hvordan de tre kroppsvæskene spytt, svette og tårer er illustrert. Hvordan kommer kroppsvæsken fram? Hvordan er øynene, øyebrynene og munnen?

c. Ta to lapper hver. Ikke vis de andre på gruppa hva du gjør.

d. Skriv en av kroppsvæskene som står i ordskyen.

e. Illustrer kroppsvæsken på den andre siden. Tegn hvordan kroppsvæsken kommer fram. Tenk på hvordan øynene, øyebrynene og munnen skal tegnes for å få fram riktig følelse.

f. Legg ordkortene på bordet med tegningene opp.

g. La en annen gjette hvilken tegning din kroppsvæske er. Hvis det er riktig, får han eller hun beholde kortet.

h. Bytt roller.

i. Spill en gang til, men denne gangen to grupper sammen.

3. Detektivlesing

a. Omtrent hvor gamle er folk når de begynner å svette?

b. Skriv minst åtte væsker fra artikkelen som kan komme fra hodet.

c. Hva er jobben til svette?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. mai 2023, 18:25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.