Hvorfor folder vi hendene ulikt?

Noen folder alltid hendene med den høyre tommelen øverst, andre med venstre tommel øverst. Hvorfor det?

Tidsramme: 1 skoletime

Utstyr: Noe å notere på. Elevene skal i hovedsak bruke personer i klasserommet eller i nærheten som testpersoner.

Start forskersprint

Hvorfor krøller matpapiret seg i hånda?

Legger du et mellomleggspapir i hånda vil det krølle seg sammen. Hvorfor skjer det?

Tidsramme: 1-2 skoletimer

Utstyr: Mellomleggspapir (ett til hver elev), noe å notere på og enkelt utstyr som vann, annet papir, glass, varme og kalde overflater

Start forskersprint

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. mars 2024, 09:34 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.