Bakepulverbåt

Ei tom flaske får fart på seg når du bruker bakepulver og eddik som drivkraft.

Illustrasjon av hva du trenger og hvordan du skal gjennomføre eksperimentet
Illustrasjon: Melkeveien Designkontor

Du treng:

 • ei tom 1 ½ liters brusflaske med kork
 • ei nål eller ein teiknestift
 • to strikkar
 • ei teskei
 • 10 ts bakepulver
 • 1 dl eddik
 • 3 dl vatn
 • ein kopp
 • eit papirark
 • eit badekar eller stort kar med vatn

Slik gjer du:

 1. Set to strikkar rundt flaska slik som vist på teikninga: ein strikk langt ned mot botnen, den andre omtrent på midten av flaska.
 2. Fest ei teskei under dei to strikkane.
 3. Legg flaska i vatnet og merk deg kva for ein del av flaska som ligg under vatn.
 4. Løft opp flaska. Bruk ei stoppenål og lag eit lite hol i den delen av flaskebotn som låg under vatn.
 5. Lag eit kremmarhus av papir. Dette skal du seinare bruke som trakt for å få bakepulveret inn i flaska.
 6. Mål opp 10 teskeier bakepulver i ein kopp.
 7. Løft opp flaska og hald ein finger framfor det vesle holet du har laga i flaskebotnen.
 8. Ha 3 dl vatn og 1 dl eddik oppi flaska.
 9. Skru av korken og set kremmarhuset i flasketuten.
 10. Hell i full fart bakepulveret i flaska.
 11. Ta vekk trakta, skru på korken og rist godt.
 12. Legg flaska tilbake i vatnet og ta fingeren bort frå holet.

Kva skjer?

Inni flaska vil bakepulver og eddik danne ein kjemisk reaksjon. Desse to stoffa dannar CO²-gass. Det er den same gassen som du pustar ut. Fordi holet du har laga i flaska, er så lite, vil gassen presse seg ut. Dette skaper ein fin jetstrøm. Trykket er så sterkt at det pressar "båten" framover.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. februar 2024, 18:26 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.