Hvorfor krøller matpapiret seg i hånda?

Legg et matpapir på håndflaten din. Hånda skal være utstrakt og med innsiden av hånda opp. Vent noen sekunder. Hva skjer? Følg Nysgjerrigpermetoden for å komme nærmere et svar.

1: Dette lurer vi på

Problemstilling: Hvorfor krøller matpapir seg i hånda?

Dere får en skoletime på å bruke Nysgjerrigpermetoden til å finne ut hvorfor. Gå videre til neste trinn.

Hånd som holder et mellomleggspapir i håndflaten
Legg matpapiret slik og følg med på hva som skjer.

2: Hvorfor er det slik?

Diskuter i klassen og lag hypoteser, det vil si mulige forklaringer, til hvorfor matpapiret krøller seg.

Start hypotesen med "Jeg tror at matpapiret krøller seg i hånda, fordi …"

Jobb videre i grupper. Hver gruppe velger én hypotese de vil undersøke og går til trinn 3.

3: Legg en plan

Hvordan vil dere teste om hypotesen stemmer eller ikke? Kan dere bruke utstyr og ting dere finner i nærheten? Og hvordan vil dere notere resultatet på testene? Ikke begynn uttestingen før planen er helt klar!

4: Hent opplysninger

Gjennomfør utforskingen etter planen fra punkt 3. Husk å notere hva som skjer. Vær tilbake i klasserommet til avtalt tid.

5: Dette har vi funnet ut

Se på resultatene fra undersøkelsen. Hva fant dere ut om hypotesen? Stemmer den, stemmer den litt, eller stemmer den ikke i det hele tatt? Hva har det å si for problemstillingen? Er det mulig å konkludere?

6: Fortell til andre

Fortell de andre gruppene hvilken hypotese dere hadde, hvordan dere testet den og hva dere fant ut. Når alle gruppene har lagt fram sine funn, diskuterer dere hva slags svar dere til sammen kan konkludere med.

trinn-1-til-6-med-stiplet-linje.png

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. februar 2023, 03.20 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.