Hvorfor folder vi hendene forskjellig?

Fold hendene dine. Hvilken tommel har du øverst? Sammenlikn med de andre rundt deg. Hvor mye kan du finne ut om denne problemstillingen på bare én skoletime? Tar du utfordringen? Følg de seks trinnene i Nysgjerrigpermetoden!

1: Dette lurer vi på

Problemstilling: Hvorfor folder vi hendene forskjellig?

Dere får en skoletime på å bruke Nysgjerrigpermetoden til å finne ut hvorfor. Gå til neste trinn.

Foldede hender på et trebord
Hvilken tommel har du øverst? Foto: Shutterstock

2: Hvorfor er det slik?

Diskuter i klassen og lag hypoteser, det vil si mulige forklaringer, til hvorfor vi folder hendene forskjellig.

Start hypotesen med "Jeg tror vi folder hendene forskjellig, fordi …"

Jobb videre i grupper. Hver gruppe velger én hypotese de vil undersøke og går til trinn 3.

3: Legg en plan

Hvordan vil dere teste om hypotesen stemmer eller ikke? Kan dere finne forsøkspersoner og utstyr i nærheten? Og hvordan vil dere notere resultatet på testene? Ikke begynn uttestingen før planen er helt klar!

Trinn 4: Hent opplysninger
Gjennomfør utforskingen etter planen fra punkt 3. Husk å notere hva som skjer.

5: Dette har vi funnet ut

Se på resultatene fra undersøkelsen. Hva fant dere ut om hypotesen? Stemmer
den, stemmer den litt, eller stemmer den ikke i det hele tatt? Hva har det å
si for problemstillingen? Er det mulig å konkludere?

6: Fortell til andre

Fortell de andre gruppene hvilken hypotese dere hadde, hvordan dere testet den og hva dere fant ut. Når alle gruppene har lagt fram sine funn, diskuterer dere hva slags svar dere til sammen kan konkludere med.

trinn-1-til-6-med-stiplet-linje.png

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. januar 2023, 18.51 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.