Hvorfor folder vi hendene ulikt?

Noen folder alltid hendene med den høyre tommelen øverst, andre med venstre tommel øverst. Hvorfor det?

Tidsramme: 1 skoletime

Utstyr: Noe å notere på. Elevene skal i hovedsak bruke personer i klasserommet eller i nærheten som testpersoner.

Start forskersprint

Hvorfor krøller matpapiret seg i hånda?

Legger du et mellomleggspapir i hånda vil det krølle seg sammen. Hvorfor skjer det?

Tidsramme: 1-2 skoletimer

Utstyr: Mellomleggspapir (ett til hver elev), noe å notere på og enkelt utstyr som vann, annet papir, glass, varme og kalde overflater

Start forskersprint

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. desember 2022, 12.17 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.