Alle undervisningsopplegg og aktiviteter

Bilde av artikkelen slik den ble vist i Nysgjerrigper-bladet
 • Livet på jorda
Publisert:01. desember 2016

Elevane skal nytte eit flytskjema for å forstå innhaldet i artikkelen, som handlar om ulike måter insekt taklar vinteren på.

Bilde av artikkelen slik den ble vist i Nysgjerrigper-bladet
 • Samfunn
Publisert:01. september 2016

Tenkeskriving vil si å skrive ned løse tanker og er en god oppvarming til å jobbe videre med et tema. Det er nettopp hva elevene skal prøve seg på her.

 • Miljø og klima
Publisert:01. mai 2016

Eit bilde kan seie meir enn ein tekst. Elevane skal studere bilda i artikkelen og finne mest mogleg informasjon før dei les brødteksten.

 • Livet på jorda
Publisert:01. mai 2016

Ein tekst med mange fagord kan gjere lesinga vanskeleg. I artikkelen "La humla suse" skal elevane jobbe med å finne forklaringa på fagorda.

Bilde av artikkelen slik den ble vist i Nysgjerrigper-bladet
 • Livet på jorda
Publisert:01. mai 2016

Visste-du-at-plakater med fun facts kan motivere oss til å lese mer. La elevene omforme faktaopplysninger til spørsmål og lage egne Visste-du-at-plakater.

Bilde av artikkelen slik den ble vist i Nysgjerrigper-bladet
 • Kloden vår
Publisert:01. januar 2016

Historikere og arkeologer har noen fakta, men må også gjette smart for å finne historien. Klarer elevene å skille mellom fakta og smart gjetting?

  Publisert:01. januar 2016

  Ei overskrift skal gi eit hint om kva teksten handlar om. Elevane skal ut frå ei overskrift dikte opp kva dei trur står i artikkelen.

  BIlde av artikkelen Dyr som medisin, slik den ble vist i Nysgjerrigper-bladet.
  • Livet på jorda
  Publisert:17. april 2011

  Ein god lesar er ein som tilpassar lesinga til formålet. Elevane skal her trenast i å kunne lese på forskjellige måtar og hensikta er å plukke ut faktaopplysningar frå teksten Dyr som medisin og hente ut faktaopplysningar og anna nyttig informasjon.

  En blå bok med N på omslaget
   Publisert:17. mars 2011

   Hvis du vet hvilken utgave av Lesekroken du trenger, eller om du ønsker eldre utgaver enn 2016, finner du filene med Lesekroken og artikler til nedlasting her.

   • Verdensrommet
   Publisert:05. mars 2004

   Har du tenkt på hvor stort verdensrommet egentlig er? Og hvor liten Jorda er i forhold? Bli med Nysgjerrigper på et lite tankeeksperiment.