Alle undervisningsopplegg og aktiviteter

Mattegrublerier fra Nysgjerrigper-bladet
  Publisert:02. mars 2019

  Finn oppgaver til matteundervisning. Mattegrublerier passer til problemløsing, samarbeid og diskusjon.

  Artikkelen Helikopter på Mars oppslått på rød bakgrunn
  • Verdensrommet
  Publisert:17. februar 2019

  Elevene får en lettlest artikkel om et lite helikopter på Mars. Du kan aktivere forforståelse gjennom praktiske forsøk med papirhelikoptere og veiing av bøker.

  Artikkel med bilder av fugler som sprer skogbrann med oransje bakgrunn
  • Livet på jorda
  Publisert:07. januar 2019

  La elevane mime smarte fuglar eller skremde byttedyr etter å ha lese denne artikkelen om skogbrann i Australia.

  Artikkelen Mestere i forvandling med bilde av en flyndre oppslått på grønn bakgrunn
  • Livet på jorda
  Publisert:15. november 2018

  I artikkelen "Mestere i forvandling" leser vi om dyr som gjennomgår en metamorfose - de går gjennom en utvikling og forandrer form fullstendig. Da passer det godt å lage en tegneserie.

  Artikkel Mammatre tar seg av ungane sine oppslått på grønn bakgrunn
  • Livet på jorda
  Publisert:15. november 2018

  Leit etter problemstilling, hypotesar og metode i ein artikkel om korleis ein skogforskar studerte tre som er i familie.

  Oppslag fra Nysgjerrigper-bladet med tittel Den første kjent kjempedinosauren
  • Livet på jorda
  Publisert:15. november 2018

  La elevane øve seg på å møte ord og samanhenger dei ikkje forstår eller som ikkje blir forklarte i teksten. I den andre oppgåva skal de lage ei rekkje som er like lang som ein kjempedinosaur!

  Artikkelen I den andre enden av lynet oppslått på rød bakgrunn
  • Verdensrommet
  Publisert:18. mai 2018

  I artikkelen om forskning på lyn og torden er flere vanskelige ord forklart i en ordliste. Bruk ordforklaringene som en vei inn i teksten ved å følge tre trinn.

  Artikkelen Pus temde seg sjølv oppslått på lyserosa bakgrunn.
  • Livet på jorda
  Publisert:15. mai 2018

  I artikkelen "Pus temde seg sjølv" skal elevane leite etter språklege bilete som blir nytta for å syne korleis katten er tam. Desse kan hjelpe til å forstå kva ordet "tam" eigentleg tyder.

  Plakat som viser gammel skolplansje med planten løvetann
  • Livet på jorda
  Publisert:15. mai 2018

  Faktastafetten er et spill om å finne faktainformasjon. Elevene skal utforske hvilke uttrykksformer som gir mest informasjon: Artikkel eller plakat?

  Bilde av artikkelen slik den ble vist i Nysgjerrigper-bladet
  • Livet på jorda
  Publisert:01. januar 2018

  Elevane skal nytte to strategiar for å skjønne ukjende ord i artikkelen "Gullfisken gjer vatn til sprit".