Alle undervisningsopplegg og aktiviteter

  Publisert:03. mai 2021

  Kritisk tenking er sentralt i læreplanen og viktig for å kunne ta gode val både mens ein går på skolen og i resten av dagleglivet. Ein viktig del av kva kritisk tenking er, handlar om å sjå samanhengar mellom noko ein til dømes les i ein artikkel, og det ein veit frå før.

  Nysgjerigper-bladet, en oppslått artikkel og Lesekroken
   Publisert:03. mai 2021

   Les en artikkel som er bygget opp som et intervju, men uten at spørsmålene står i teksten. Elevenes jobb blir å finne svarene og deretter lage spørsmålene.

   • Kloden vår
   Publisert:31. januar 2021

   Det skal vi finne ut i dette eksperimentet der vi strør salt, sand og ingenting på is. Her er det viktig at du er nøye med detaljene!

   Illustrasjon av Osiris - de dødes gud og foto av Tutankhamon-byste
   • Kultur og historie
   Publisert:25. januar 2021

   Oppgavene i denne utgaven av Lesekroken handler om å utforske hieroglyfer, som ble brukt som skriftspråk på gammelegyptisk. Hvilken leseretning har egentlig disse piktogrammene?

   Tegning av mange mennesker som jogger
   • Kropp og helse
   Publisert:25. januar 2021

   Artikkelen "Kan du bli best utan blodsmak?" handlar om forsking på ungdom og kondisjon. Her blir det nytta ein del fagomgrep som kan vere vanskelege å forstå. I denne Lesekroken får elevane spele memory for å jobbe med desse orda.

    Publisert:08. januar 2021

    Dette er et prosjektverktøy der lærere kan logge inn med Feide og bruke i plenum i klassen når dere skal forske.

     Publisert:08. januar 2021

     Dette er et hefte som inneholder innføring i Nysgjerrigpermetoden for elever og sider elevene skal fylle ut selv når de forsker.

     Nysgjerrigper-bladet 4-2020 med tilhørende oppgaver mot turkis bakgrunn
     • Livet på jorda
     Publisert:04. november 2020

     I artikkelen "Menneskets eldste venn" er nokre omgrep framheva og forklarte. Her får du tips til korleis du kan la elevane jobbe med ordforklaringar.

     • Teknologi
     Publisert:03. november 2020

     Artikkelen "Koder sine egne mønstre" handler om ulike måter å kode, eller programmere, på og hva man kan bruke koding til. Oppgavene i denne utgaven av Lesekroken handler om å utforske hvordan kodespråk virker.

     Forsiden og oppslag fra Nysgjerrigper nr 3-2020 med Lesekroken-oppgaver
     • Livet på jorda
     Publisert:08. september 2020

     I teksten om unge humleforskere, kan man lese om hvordan humlevinger fungerer. For å forstå dette helt konkret skal elevene lage sine egne små vinger, feste dem på hendene og prøve å bevege armene som humlens vinger.