Alle undervisningsopplegg og aktiviteter

  Publisert:02. mars 2019

  Finn oppgaver til matteundervisning. Mattegrublerier passer til problemløsing, samarbeid og diskusjon.

  • Verdensrommet
  Publisert:17. februar 2019

  Elevene får en lettlest artikkel om et lite helikopter på Mars. Du kan aktivere forforståelse gjennom praktiske forsøk med papirhelikoptere og veiing av bøker.

  • Kloden vår
  Publisert:13. februar 2019

  Synketriks! Lag en sitronskall-ubåt du kan heve og synke med et fingertrykk, men uten å røre selve ubåten.

  • Livet på jorda
  Publisert:07. januar 2019

  La elevane mime smarte fuglar eller skremde byttedyr etter å ha lese denne artikkelen om skogbrann i Australia.

  • Livet på jorda
  Publisert:15. november 2018

  I artikkelen "Mestere i forvandling" leser vi om dyr som gjennomgår en metamorfose - de går gjennom en utvikling og forandrer form fullstendig. Da passer det godt å lage en tegneserie.

  • Livet på jorda
  Publisert:15. november 2018

  Leit etter problemstilling, hypotesar og metode i ein artikkel om korleis ein skogforskar studerte tre som er i familie.

  • Livet på jorda
  Publisert:15. november 2018

  La elevane øve seg på å møte ord og samanhenger dei ikkje forstår eller som ikkje blir forklarte i teksten. I den andre oppgåva skal de lage ei rekkje som er like lang som ein kjempedinosaur!

  • Verdensrommet
  Publisert:18. mai 2018

  I artikkelen om forskning på lyn og torden er flere vanskelige ord forklart i en ordliste. Bruk ordforklaringene som en vei inn i teksten ved å følge tre trinn.

  • Livet på jorda
  Publisert:15. mai 2018

  I artikkelen "Pus temde seg sjølv" skal elevane leite etter språklege bilete som blir nytta for å syne korleis katten er tam. Desse kan hjelpe til å forstå kva ordet "tam" eigentleg tyder.

  • Livet på jorda
  Publisert:15. mai 2018

  Faktastafetten er et spill om å finne faktainformasjon. Elevene skal utforske hvilke uttrykksformer som gir mest informasjon: Artikkel eller plakat?

  Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mars 2023, 20.58 CEST

  Filtreringen virker ikke

  Filtreringen av stoff på sidene våre virker ikke dessverre. Vi håper å få rettet dette i løpet av våren.