Alle undervisningsopplegg og aktiviteter

  Publisert:06. september 2021

  Dette eksperimentet passer godt å gjøre i ei sandkasse, på en strand eller et annet sted med mye sand.

  Artikkel med tittel Flyktningleirar er ei dårleg løysing
  • Samfunn
  Publisert:02. september 2021

  Jobb med ein tekst om flyktningleirar og la elevane oppdage korleis dei kan finne ordforklaringer i teksten.

   Publisert:02. september 2021

   For å bli en kritisk leser er det lurt å spørre seg hvorfor noen har laget en tekst. Her skal elevene studere forsiden til Nysgjerrigper-bladet og foreslå hvorfor den er laget som den er, og så argumentere for forslaget sitt.

   Undrelab
    Publisert:18. juni 2021

    Den som er nysgjerrig, lærer mer! I Undrelaboratoriet er nysgjerrighet drivkraft i læringen. Ideen er å snu kompetansemålene til forskerspørsmål, problemstillinger, som elevene skal få utforske sammen med klassen.

     Publisert:11. mai 2021

     Er det mulig å spidde en oppblåst ballong uten at den sprekker? Prøv!

      Publisert:03. mai 2021

      Kritisk tenking er sentralt i læreplanen og viktig for å kunne ta gode val både mens ein går på skolen og i resten av dagleglivet. Ein viktig del av kva kritisk tenking er, handlar om å sjå samanhengar mellom noko ein til dømes les i ein artikkel, og det ein veit frå før.

      Nysgjerigper-bladet, en oppslått artikkel og Lesekroken
       Publisert:03. mai 2021

       Les en artikkel som er bygget opp som et intervju, men uten at spørsmålene står i teksten. Elevenes jobb blir å finne svarene og deretter lage spørsmålene.

       • Kloden vår
       Publisert:31. januar 2021

       Det skal vi finne ut i dette eksperimentet der vi strør salt, sand og ingenting på is. Her er det viktig at du er nøye med detaljene!

       Illustrasjon av Osiris - de dødes gud og foto av Tutankhamon-byste
       • Kultur og historie
       Publisert:25. januar 2021

       Oppgavene i denne utgaven av Lesekroken handler om å utforske hieroglyfer, som ble brukt som skriftspråk på gammelegyptisk. Hvilken leseretning har egentlig disse piktogrammene?

       Tegning av mange mennesker som jogger
       • Kropp og helse
       Publisert:25. januar 2021

       Artikkelen "Kan du bli best utan blodsmak?" handlar om forsking på ungdom og kondisjon. Her blir det nytta ein del fagomgrep som kan vere vanskelege å forstå. I denne Lesekroken får elevane spele memory for å jobbe med desse orda.