Informasjonssøk og analyse

Søk på internett eller les i bøker for å se hva dere kan finne ut om emnet dere forsker på. Elevene kan finne fram, utforske og sette sammen eksisterende data fra ulike kilder på en ny måte.

Tegning av en åpen laptop oppå en bok
Illustrasjon: Tank.no

Eksempler på informasjonssøk og analyse kan være å

  • finne fram til og analysere historiske dokumenter eller kilder, for eksempel aviser, folketellinger, fotografier, bøker eller brev
  • søke i og trekke ut relevant informasjon fra statistisk materiale og koble denne med egne eller andres data
  • samle inn og vurdere det andre har funnet ut om samme tema, og diskutere opplysningene i sammenheng med egne hypoteser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2023, 05:00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.