Digitalt prosjektverktøy: 1-2-3-forsk!

Dette er et prosjektverktøy der lærere kan logge inn med Feide og bruke i plenum i klassen når dere skal forske.

Bruk denne når:

  • dere skal ha felles klasseprosjekter og ønsker hjelp til å holde tråden underveis
  • dere ønsker en mini-forskningsrapport dere kan laste ned og dele med andre. Med en mini-forskningsrapport mener vi en kort rapport med den viktigste informasjonen om hva dere har gjort. Skal dere sende inn til Nysgjerrigper-konkurransen, anbefaler vi at dere utvider rapporten med mer utfyllende informasjon på hvert trinn. For eksempel med tabeller og diagrammer som viser resultater, eller en grundigere analyse av funn.

Logg inn på 123forsk