Endringer i Nysgjerrigper

Vi har ambisjoner om at enda flere lærere, barn og unge skal få bruke Nysgjerrigpermetoden, få erfaring med å forske selv og bli kjent med hvordan forskning foregår. For å få til det, legger vi om Nysgjerrigper-tilbudet.

Nysgjerrigper - barn som forsker

Kunnskap om forskning og metode er viktigere enn noen gang, og verden trenger flere "nysgjerrigperer". Ved å prioritere det digitale tilbudet håper vi at enda flere lærere og elever får nytte av Nysgjerrigper i årene som kommer.

Nysgjerrigper.no for hele grunnskolen

Nettsiden har alltid vært den viktigste kanalen for Nysgjerrigper, og vi vil fortsette å være en digital ressurs for lærere og elever som vil lære om forskning og metode fremover. I januar 2020 gjorde vi en undersøkelse for å se hva lærere trenger mest for å levere på de nye læreplanene. Det som kommer frem der, er behovet for å lage flere og bedre undervisningsopplegg og tilby mer opplæring. Vi vil derfor fortsette å tilby undervisningsopplegg som Undrelaboratoriet og annet som vi vet dere bruker mye. Vi ønsker også å utvide Nysgjerrigper-tilbudet til å gjelde ungdomstrinnet.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få med det nye som skjer framover.

Lærerkurs i Nysgjerrigpermetoden

Vi kommer fortsatt til å tilby kurs – og våre kursholdere finner du her.
Vi vet at kurs er viktig for at flere lærere skal bli trygge på å bruke Nysgjerrigpermetoden, og at lærere ønsker seg kurs der de er. Dette er noe vi ønsker å trappe opp.

For å få til disse endringene, betyr det at vi må prioritere ned andre ting.

Nysgjerrigper-bladet gis ikke lenger ut

Det er flere grunner til å legge ned Nysgjerrigper-bladet. Da vi spurte lærerne i spørreundersøkelsen om hva de trenger for å kunne levere best på læringsmålene i nye læreplaner, avdekket vi et behov for flere digitale undervisningsopplegg og mer kurs på skolen. Vi ønsker derfor å trappe opp kursvirksomheten vår, slik at enda flere lærere og elever får erfaring med forskning og kritisk tenkning fremover. Vi legger også opp til at de samme gode undervisningsoppleggene som fantes i bladet, skal komme på nettsiden vår.

Det er kostbart å trykke og sende ut et fysisk blad, i tillegg til at det ikke er spesielt miljøvennlig med papirutgave.

Den siste utgaven sendes ut til abonnenter i januar 2022. Tidligere blader og artikler vil fortsatt være tilgjengelig på Nysgjerrigper.no. Vi anbefaler alle til å benytte ung.forskning.no for forskningsnyheter skrevet for barn og unge. Dette er en reklamefri side med artikler skrevet spesielt for barn og unge.

Nysgjerrigper-konkurransen avlyses

Vi avlyser Nysgjerrigper-konkurransen våren 2022. Det er under 1% av landets barneskoleelever som deltar i konkurransen, og vi ser at dette har vært en tendens over lengre tid, ikke bare under pandemien. Vi har som mål å få enda flere barn til å få erfaring med forskning og kritisk tenkning og ønsker å satse mer på andre aktiviteter som hjelper oss til å nå dette målet.

Vi vil derfor heller fronte og videreutvikle andre arenaer som motiverer elever til å forske og til å formidle forskningen sin. Forskermesser er en av disse, og vi håper mange vil arrangere forskermesser på skolen denne våren.

Les mer om forskermesser

Av erfaring vet vi at de fleste starter forskningen sin etter jul, og vi håper denne avlysningen ikke fører til altfor stor ulempe.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. februar 2023, 04.37 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.