Lesekroken: Finn undervisningsopplegg innen ulike tema

Bilde av artikkelen slik den ble vist i Nysgjerrigper-bladet
  Publisert:01. september 2016

  Tenkeskriving vil si å skrive ned løse tanker og er en god oppvarming til å jobbe videre med et tema. Det er nettopp hva elevene skal prøve seg på her.

   Publisert:01. mai 2016

   Ein tekst med mange fagord kan gjere lesinga vanskeleg. I artikkelen "La humla suse" skal elevane jobbe med å finne forklaringa på fagorda.

    Publisert:01. mai 2016

    Eit bilde kan seie meir enn ein tekst. Elevane skal studere bilda i artikkelen og finne mest mogleg informasjon før dei les brødteksten.

    Bilde av artikkelen slik den ble vist i Nysgjerrigper-bladet
     Publisert:01. mai 2016

     Visste-du-at-plakater med fun facts kan motivere oss til å lese mer. La elevene omforme faktaopplysninger til spørsmål og lage egne Visste-du-at-plakater.

      Publisert:01. januar 2016

      Ei overskrift skal gi eit hint om kva teksten handlar om. Elevane skal ut frå ei overskrift dikte opp kva dei trur står i artikkelen.

      Bilde av artikkelen slik den ble vist i Nysgjerrigper-bladet
       Publisert:01. januar 2016

       Historikere og arkeologer har noen fakta, men må også gjette smart for å finne historien. Klarer elevene å skille mellom fakta og smart gjetting?

       BIlde av artikkelen Dyr som medisin, slik den ble vist i Nysgjerrigper-bladet.
        Publisert:17. april 2011

        Ein god lesar er ein som tilpassar lesinga til formålet. Elevane skal her trenast i å kunne lese på forskjellige måtar og hensikta er å plukke ut faktaopplysningar frå teksten Dyr som medisin og hente ut faktaopplysningar og anna nyttig informasjon.

        En blå bok med N på omslaget
         Publisert:17. mars 2011

         Hvis du vet hvilken utgave av Lesekroken du trenger, eller om du ønsker eldre utgaver enn 2016, finner du filene med Lesekroken og artikler til nedlasting her.