Lesekroken: Finn undervisningsopplegg innen ulike tema

  Publisert:02. september 2021

  Jobb med ein tekst om flyktningleirar og la elevane oppdage korleis dei kan finne ordforklaringer i teksten.

   Publisert:02. september 2021

   For å bli en kritisk leser er det lurt å spørre seg hvorfor noen har laget en tekst. Her skal elevene studere forsiden til Nysgjerrigper-bladet og foreslå hvorfor den er laget som den er, og så argumentere for forslaget sitt.

    Publisert:03. mai 2021

    Kritisk tenking er sentralt i læreplanen og viktig for å kunne ta gode val både mens ein går på skolen og i resten av dagleglivet. Ein viktig del av kva kritisk tenking er, handlar om å sjå samanhengar mellom noko ein til dømes les i ein artikkel, og det ein veit frå før.

     Publisert:03. mai 2021

     Les en artikkel som er bygget opp som et intervju, men uten at spørsmålene står i teksten. Elevenes jobb blir å finne svarene og deretter lage spørsmålene.

      Publisert:25. januar 2021

      Oppgavene i denne utgaven av Lesekroken handler om å utforske hieroglyfer, som ble brukt som skriftspråk på gammelegyptisk. Hvilken leseretning har egentlig disse piktogrammene?

       Publisert:25. januar 2021

       Artikkelen "Kan du bli best utan blodsmak?" handlar om forsking på ungdom og kondisjon. Her blir det nytta ein del fagomgrep som kan vere vanskelege å forstå. I denne Lesekroken får elevane spele memory for å jobbe med desse orda.

        Publisert:04. november 2020

        I artikkelen "Menneskets eldste venn" er nokre omgrep framheva og forklarte. Her får du tips til korleis du kan la elevane jobbe med ordforklaringar.

         Publisert:03. november 2020

         Artikkelen "Koder sine egne mønstre" handler om ulike måter å kode, eller programmere, på og hva man kan bruke koding til. Oppgavene i denne utgaven av Lesekroken handler om å utforske hvordan kodespråk virker.

          Publisert:08. september 2020

          I teksten om unge humleforskere, kan man lese om hvordan humlevinger fungerer. For å forstå dette helt konkret skal elevene lage sine egne små vinger, feste dem på hendene og prøve å bevege armene som humlens vinger.

           Publisert:08. september 2020

           Finn Nysgjerrigpermetoden i ekte Nysgjerrigper-prosjekter. Til denne Lesekroken skal dere bruke både artiklene på side 10, "Hvorfor blir bananer brune", og side 11, "Biola-mysteriet", samt plakaten om Nysgjerrigper-konkurransen midt i bladet.