Lesekroken: Finn undervisningsopplegg innen ulike tema

  Publisert:03. mai 2021

  Kritisk tenking er sentralt i læreplanen og viktig for å kunne ta gode val både mens ein går på skolen og i resten av dagleglivet. Ein viktig del av kva kritisk tenking er, handlar om å sjå samanhengar mellom noko ein til dømes les i ein artikkel, og det ein veit frå før.

  Nysgjerigper-bladet, en oppslått artikkel og Lesekroken
   Publisert:03. mai 2021

   Les en artikkel som er bygget opp som et intervju, men uten at spørsmålene står i teksten. Elevenes jobb blir å finne svarene og deretter lage spørsmålene.

   Illustrasjon av Osiris - de dødes gud og foto av Tutankhamon-byste
    Publisert:25. januar 2021

    Oppgavene i denne utgaven av Lesekroken handler om å utforske hieroglyfer, som ble brukt som skriftspråk på gammelegyptisk. Hvilken leseretning har egentlig disse piktogrammene?

    Tegning av mange mennesker som jogger
     Publisert:25. januar 2021

     Artikkelen "Kan du bli best utan blodsmak?" handlar om forsking på ungdom og kondisjon. Her blir det nytta ein del fagomgrep som kan vere vanskelege å forstå. I denne Lesekroken får elevane spele memory for å jobbe med desse orda.

     Nysgjerrigper-bladet 4-2020 med tilhørende oppgaver mot turkis bakgrunn
      Publisert:04. november 2020

      I artikkelen "Menneskets eldste venn" er nokre omgrep framheva og forklarte. Her får du tips til korleis du kan la elevane jobbe med ordforklaringar.

       Publisert:03. november 2020

       Artikkelen "Koder sine egne mønstre" handler om ulike måter å kode, eller programmere, på og hva man kan bruke koding til. Oppgavene i denne utgaven av Lesekroken handler om å utforske hvordan kodespråk virker.

       Forsiden og oppslag fra Nysgjerrigper nr 3-2020 med Lesekroken-oppgaver
        Publisert:08. september 2020

        I teksten om unge humleforskere, kan man lese om hvordan humlevinger fungerer. For å forstå dette helt konkret skal elevene lage sine egne små vinger, feste dem på hendene og prøve å bevege armene som humlens vinger.

        Nysgjerrigper-blad 3-20 med oppgaver til mot rød bakgrunn
         Publisert:08. september 2020

         Finn Nysgjerrigpermetoden i ekte Nysgjerrigper-prosjekter. Til denne Lesekroken skal dere bruke både artiklene på side 10, "Hvorfor blir bananer brune", og side 11, "Biola-mysteriet", samt plakaten om Nysgjerrigper-konkurransen midt i bladet.

         Artikkel om skateboard-historie oppslått med oppgaveark
          Publisert:07. september 2020

          I artikkelen som handlar om skateboard-historie i Noreg, er det nytta symbol for å vise at skateboardet var forbode. Elevane får i oppgåve å lage eigne forbodsskilt.

           Publisert:04. mai 2020

           I ein artikkel kan ein ikkje forklare alt, og ein del innhald vil vere underforstått. I denne utgåva av Lesekroken skal elevane prøve å finne ut kva som er underforstått i en tekst om kjøtt frå laboratoriet.