Forskerutstilling

På forskerutstillinger viser elever som har forsket fram det de har gjort for andre. Lag en forskermesse i klasserommet eller arranger forskerutstilling med dommere og publikum!

Jente forklarer forskningsplakat for dommer
Å forklare det man har forsket på til publikum og dommere gir god muntlig trening, og skaper stolthet hos elevene. Dette er fra en forskerutstilling kalt Hvorfor det? Foto: Sverre Chr. Jarild/Sparebankstiftelsen DNB

Forskning er til for å deles. Når elevene har gjennomført egne forskningsprosjekter, er det ekstra motiverende å presentere egne funn og ny kunnskap for andre.

Forskermesser eller forskerutstillinger kan arrangeres på flere måter, og dere kan gjøre det så stort eller lite dere vil. Her er noen måter dere kan gjøre det på.

Hvorfor det? En forskerutstilling for barn og unge

Hvorfor det? er et eget konsept for forskerutstillinger. Barn og unge viser fram egen forskning på selvvalgte spørsmål med plakater og blir vurdert av dommere. Utstillingen kan arrangeres av foreldre ved en skole, skolefritidsordningen/aktivitetsskolen eller av lærere som del av undervisningen. Deltakerne arbeider med prosjektene gjennom noen uker og bruker Nysgjerrigpermetoden.

Prosjektene blir presentert for dommere med forskerbakgrunn og deltakerne får grundig tilbakemelding fra dem. Utstillingen er også åpen for foreldre og annet publikum.

I forskerutstillingen Hvorfor det? bruker barn Nysgjerrigpermetoden og presenterer for dommere og publikum.

Les mer på lærersidene til Hvorfor det? og se forslag til ukeplan.

Presentere for andre på skolen

Å lage forskermesse på skolen er en fin avslutning på et Nysgjerrigper-prosjekt. 

Hvis dere har forsket på flere prosjekter innad i klassen, kan dere gjøre om klasserommet til en forskermesse. Elevene lager plakater eller stands som viser fram hva de har gjort. For å trene på å presentere for ulike målgrupper, kan elevene også invitere yngre og eldre elever til forskningsmessa.

Hvis flere klasser på skolen har forsket, kan dere lage forskermesse over hele skolen. Lag utstillinger i klasserommene og gå på besøk til hverandre.

Lag en skiftordning

Det kan lønne det seg å lage en skiftordning slik at det til enhver tid er nok elever som publikum og nok elever til å presentere. Det kan for eksempel innebære at halvparten av gruppa presenterer, mens resten går rundt og ser på andres presentasjoner. Og så bytte på. Et annet tips er å sette opp hvilke grupper som skal besøke hvilke stasjoner, slik at alle får besøk!

Lage plakater

En forskningsplakat inneholder den viktigste informasjonen fra forskningsprosjektet. Den er fin å lene seg på når man skal fortelle om noe muntlig. 

Les mer om hva forskningsplakaten bør inneholde under trinn 6 i Nysgjerrigpermetoden (Fortell til andre). 

En forskningsplakat med vinger som kan brettes inn
På nettsiden til Hvorfor det? finner du informasjon om hvordan dere kan få tak i de klassiske utstillingsplakatene i papp. Disse har vinger slik at de står av seg selv.

Lage stands

Vil dere gjøre mer ut av det enn plakater, kan elevene få ansvar for å forberede en stand eller forskerbod som viser mer fra prosjektet. Det er lettere å både forklare og forstå hvis man får ta på ting, lukte, smake eller prøve selv. Har elevene brukt måleutstyr, kan de vise det fram og forklare hvordan det virker. Har de forsket på mat, kan de lage smaksprøver. Her gjelder det å være kreativ!

Stand med ting og utstyr fra forskning på hvorfor ull er varmere bomull
Elever på Bekkestua skole har laget stand som forklarer hvordan de forsket på hvorfor ull er varmere enn bomull.