Bestill undervisningsmateriell

Du kan bestille gratis undervisningsmateriell fra Nysgjerrigper. Bruk materiell med Nysgjerrigpermetoden og Nysgjerrigper-bladet for å lære elevene om vitenskapelig metode og forskning i alle fag.

Nysgjerrigpermetoden-plakat henger på oppslagstavle i kontormiljø
Plakatene er fine å henge i klasserommet eller på lærerværelset. Den er tosidig, så bestill flere hvis du vil ha begge sidene ute.

Dette kan du bestille i skjemaet

Plakater

Plakatene med Nysgjerrigpermetoden viser de seks trinnene dere kan følge når dere skal gjennomføre et forskningsprosjekt. Disse er tosidige - den ene siden har bare overskriftene til hvert trinn, den andre en litt mer utdypende forklaring.

Nysgjerrigper-bladet

Du kan bestille prøvesett med utgaver av Nysgjerrigper-bladet, vårt forskningsmagasin for barn. Ønsker dere å få tilsendt bladet jevnlig, bestill heller et abonnement!

Lærerveiledning i Nysgjerrigpermetoden

Bestill og få tilsendt trykte utgaver av lærerveiledningen. 

Lærerveiledning er også tilgjengelig digitalt i en mer oppdatert versjon.