Nysgjerrigperfondet

Hvis dere skal delta i Nysgjerrigper-konkurransen, kan dere kan søke om inntil 5000 kroner for å gjennomføre forskningsprosjektet.

Har dere funnet problemstilling og skal i gang med å forske, men mangler penger til noe dere har lyst til å gjøre? Da kan dere søke om penger fra Nysgjerrigperfondet.

For å få penger fra Nysgjerrigperfondet må dere sende en søknad. Det er fint om elever skriver søknaden selv. Alle får tilbakemelding på søknaden med tips til forskningsprosjektet. 

Frister for Nysgjerrigperfondet

Vi har løpende frister fra oktober til februar. I skoleåret 2020/21 kan dere søke innen følgende frister:

  • 1. oktober 2020
  • 1. november 2020
  • 1. desember 2020
  • 1. januar 2021
  • 1. februar 2021 (siste frist)

Dere får svar på søknaden så raskt som mulig etter søknadsfristene.

Hvor mye kan dere søke om, og til hva?

Dere kan søke om inntil 5000 kroner per prosjekt. 

Penger fra Nysgjerrigperfondet gis til forskningsprosjekter som skal leveres inn til Nysgjerrigper-konkurransen.

Dere kan for eksempel søke om penger til utstyr, materialer, reiser eller andre kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet.

Vi prioriterer søknader fra prosjekter som har kommet et stykke på vei i planleggingen. Det er en fordel om dere kan forklare hvilke undersøkelser eller aktiviteter dere skal gjennomføre. 

Dette bør søknaden inneholde

1. Hva skal dere forske på?

Fortell oss hvilken problemstilling dere har. 

2. Forklar hvorfor dere trenger penger og hva dere skal bruke dem til.

Har dere noen hypoteser dere skal teste? Har dere planlagt undersøkelser? Trenger dere utstyr eller penger til bussbilletter?   

3. Sett opp et budsjett (en oversikt som viser hva dere trenger penger til og hvor mye).

Dere må fortelle hvordan dere skal bruke pengene. Dere må også regne ut nøyaktig hvor mye dere trenger, for eksempel hvor mye bussbilletter koster eller undersøke priser på utstyr.

4. Dere kan avslutte med å fortelle oss hvorfor nettopp deres prosjekt bør få penger! 

Skriv litt om hvorfor dere mener det er viktig å forske på nettopp dette. Tenk for eksempel på: Hvem kan få bruk for det dere finner ut? Løser dere et problem for noen? Vil dere prøve å finne ut noe som kan føre til endringer? Eller er det noe dere bare er virkelig nysgjerrige på?       

Send inn søknaden 

Send søknad på e-post til Nysgjerrigper

Hvis dere får støtte, må dere levere en rapport til Nysgjerrigper-konkurransen innen fristen som er 15. mars.

Hvis dere får innvilget søknaden, må vi utbetale pengene til et kontonummer som er registrert på klassen, skolen eller kommunen (ikke en privatperson).