Konkurranseregler

Her er reglene for å være med i Nysgjerrigper-konkurransen - en forskningskonkurranse for elever i barneskolen.

1. Alle elever på 1.-7. trinn kan delta, men dere må være en gruppe på to eller flere.

2. Lærere har ansvar for å sende inn rapporten. Det er ingen påmelding, men dere må sende inn rapportene innen fristen.

3. Dere kan forske på hva dere vil. Dere skal forske selv og bruke Nysgjerrigpermetoden eller en annen forskningsmetode.

Slik forsker du med Nysgjerrigpermetoden.

4. Dere skal levere en skriftlig rapport som en jury skal vurdere. I rapporten skal det stå hvordan dere har forsket og hva dere har funnet ut.

5. Dere velger selv hva slags program dere bruker for å skrive rapporten. Bare husk at rapporten må kunne deles med andre på internett. Unngå å legge inn personopplysninger i rapporten.

6. Frist for å sende inn rapporten er senest 15. mars hvert år.

Gå til skjema for å sende inn rapport (ekstern kobling).