Hvordan tenker en hund?

Hunder har levd sammen med mennesker i flere tusen år og er veldig flinke til å forstå oss. Her er noen eksperimenter som kan lære deg litt om hvordan hunder tenker.

Jente leker doktor med en hund som pasient
Hva tenker hunder egentlig når vi leker med dem? Foto: Shutterstock.

Pekeleken

Du trenger:

 • rikelig med godbiter som hunden liker
 • to kopper
 • tre post-it-lapper
 • en venn
 • en hund
 • en hundeeier
 • et lukket rom

Slik gjør du:

 1. Plasser de tre post-it-lappene på gulvet i enden av rommet på en rekke med cirka 50 cm mellomrom.
 2. Få en venn til å holde hunden med ansiktet vendt mot lappene cirka tre meter unna.
 3. Still deg bak lappene med to godbiter, slik som vist på tegningen under. Legg dem ned ved siden av deg slik at de ligger mellom lappen i midten og lappene ytterst som vist på figuren (se under).
 4. Pek og se ned på den høyre godbiten og si ordet som denne hunden er vant til å høre når den skal få en belønning. Samtidig slipper vennen hunden.
 5. Hvis hunden tar den høyre godbiten før den venstre, følger den pekesignalet. Hvis den tar den venstre først, er sjansen stor for at den ikke bryr seg om peking.
 6. Gjenta forsøket seks ganger. Hver gang peker du på motsatt side av forrige gang. Notér ned resultatene. Hvor ofte følger hunden pekesignalet?

Last ned beskrivelse og tegninger (PDF)

Illustrasjon av hva du trenger og hvordan du skal gjennomføre eksperimentet
Illustrasjon: Melkeveien designkontor

Smittsomt gjesp?

 1. Sett deg rolig ned på gulvet. Hvert femte sekund i 30 sekunder skal du si ordet «yellow». Vennen din kan ta tiden og nikke hver gang det er gått fem sekunder.
 2. Deretter skal du følge nøye med i to minutter for å se om hunden gjesper. Notér i så fall ned antall gjesp.
 3. Gjenta forsøket, men nå skal du gjespe høyt hvert femte sekund i 30 sekunder før du igjen følger med i to minutter om hunden gjesper. Notér i så fall ned antall gjesp.
 4. Hvis du klarte å smitte hunden med gjesp, har du en hund som er ekstremt knyttet til det du gjør. Bare én av fem hunder har denne egenskapen.

Hvor lenge kan hunden huske?

 1. Bruk de samme post-it-lappene som i de andre forsøkene. La hunden sitte på tre meters avstand med vennen din som holder den. Plasser koppene på hver side av deg slik at de er mellom lappene. Vis hunden at du legger en godbit under høyre kopp.
 2. La vennen din holde hunden i 30 sekunder før den blir sluppet når du sier kommandoen for «vær så god» og «spis». Husker den hvor maten er?
 3. Gjenta forsøket seks ganger. For hver gang øker dere tiden hunden må vente med 30 sekunder. Dere bytter også på hvor godbiten er gjemt. Mange hunder har et bra arbeidsminne. Det er viktig for å kunne løse oppgaver. I naturen må for eksempel ulver huske at de jager et bytte selv om byttedyret forsvinner ut av syne en liten stund.

Hukommelse eller pekesignal?

 1. Legg ut post-it-lapper slik som i det første forsøket. La hunden sitte på tre meters avstand med vennen din som holder den. Plasser koppene på hver side av deg slik at de er mellom lappene. Vis hunden at du legger en godbit under høyre kopp.
 2. Pek på den venstre koppen og si «vær så god» eller hva du pleier å si når hunden skal få mat.
 3. Gjenta forsøket seks ganger og bytt side for hver gang.
 4. Følger hunden pekesignalet ditt, eller velger den å bruke hukommelsen sin?

Hvis hunden din kan følge pekesignalene dine, men valgte å stole på hukommelsen sin i dette eksperimentet, er den en selvstendig tenker. Det betyr at den kan ha helt egne meninger om hva som skal gjøres i stedet for å høre på deg.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. januar 2023, 20.00 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.