Kastet stein for sikrere veier

Studenter på Svalbard har brukt en hel dag på å kaste stein. Det kan gjøre veiene våre tryggere.

Illistrasjon av en mann som starter et steinskred.
Forskere har laget et dataprogram som kan regne ut hvordan steinskred og snøskred oppfører seg. Illustrasjon: Melkeveien designkontor

Det sveitsiske instituttet for snø- og lavineforskning (SLF) forsker på skred. Disse forskerne har lagd et spesielt dataprogram. Det kan regne ut hvordan steinskred og snøskred oppfører seg. For å klare det må programmet vite hvordan ordentlige steiner faller og ruller. I alle slags terreng.

Veid og målt og dyttet

I fjor møttes norske og sveitsiske forskere og studenter på Svalbard. Sammen gjorde de et stort eksperiment. Forskerne valgte ut rundt 70 forskjellige steiner. Så ble steinene veid og målt. Ti studenter hjalp til med å dytte steinene utfor en høy, bratt skråning. Igjen og igjen. En GPS viste hvor langt steinene rullet. Instrumenter i noen av steinene målte hvordan de hoppet og spratt. Til slutt ble all denne informasjonen lagt inn i dataprogrammet.

Bygge tryggere veier

Nå vet både studentene og programmet litt mer om hvordan steinskred oppfører seg. Ingeniører og veiplanleggere kan bruke denne kunnskapen til å bygge tryggere veier. I Norge, Sveits og andre steder.