Tolv råe forskere

Det er mange flere menn enn kvinner blant verdens forskere. Men forskning er like mye for jenter som for gutter! Her får du møte tolv råe kvinnelige forskere.

Gruppebilde av de tolv forskerne, alle sammen er kvinner av ulik etnisk bakgrunn.
Visste du at kun 30% av forskere i verden er kvinner? Tapir i Sør-Amerika. Foto: Shutterstock.

1. Kosmolog Renée Hlozek

Renée Hlozek fra Sør-Afrika studerer hvordan universet ble til, og hvordan galakser og andre strukturer i verdensrommet ble dannet.

2. Molekylanimatør Janet Iwasa

Janet Iwasa lager fargerike 3D-animasjoner av hvordan molekyler ser ut, beveger seg og reagerer med hverandre – ting som er altfor små til at vi kan se dem. Hun har også lagd et animasjonsprogram som forskere kan bruke.

3. Paleo-kreftforsker og arkeolog Katie Hunt

Katie Hunt fikk kreft, og da ble hun nysgjerrig på kreft gjennom tidene. Hun fant gamle  skrifter fra 1500 år f.Kr. der det stod skrevet om kreft. Hun fant også spor etter kreft på 8000 år gamle skjeletter.

4. Korallforsker Kristin Marhaver

Kristin Marhaver forsker på hvordan koraller formerer seg, og hva larvene deres trenger for å overleve på korallrev i dag. Dette er viktig arbeid, for koraller er utsatt for forurensning, overfiske og klimaendringer.

5. Beregningsbiolog Marcela Uliano da Silva

Marcela Uliano da Silva lager en oversikt over arvestoffet til en kinesisk musling som har spredt seg til Sør-Amerika med skip. Hun håper å finne en måte å hindre muslingen i å feste seg til underlaget. Muslingen danner store kolonier som ødelegger miljøet i elvene. Hvis den sprer seg til Amazonas-bassenget, kan det bli en katastrofe for Amazonas og hele klodens helse.

6. Astrofysiker Jedidah Isler

Jedidah Isler studerer supermassive svarte hull i verdensrommet. Slike himmellegemer spyr ut en stråle av materie som beveger seg med 99,9 % av lysets hastighet.

7. Beregningsbiolog Laura Boykin

Laura Boykin forsker på hvitfly, et skadeinsekt som sprer virus til kassavaplanter i Afrika og ødelegger avlingene. Hun samler inn og bearbeider informasjon som andre forskere kan bruke til å avle fram kassavaplanter som tåler angrep fra både insekt og virus.

8. Biolog Patricia Medici

Patricia Medici har viet livet sitt til å verne amazonastapiren og dens leveområder. Denne tapiren er det største landdyret i Sør-Amerika, men er nattaktiv og veldig sky, og derfor lite kjent. Den er truet av jakt, avskoging og veibygging.

Nærbilde av en Tapir.
Tapir i Sør-Amerika. Foto: Shutterstock.

9. Astronom Lucianne Walkowicz

Lucianne Walkowicz studerer stjerner som har planeter rundt seg, akkurat som vår sol. Hun prøver å finne ut om strålingen fra disse stjernene har noe å si for muligheten for at det dannes liv på planetene.

10. Kunstner og dataforsker Julie Freeman

Julie Freeman bruker data fra naturen, for eksempel bevegelsene til en fisk som svømmer, til å lage kunstverk.

11. Breforsker Michele Koppes

drar til verdens kaldeste strøk for å studere isbreer. Hun ser på hvordan de beveger seg og former landskapet. Hun ser også på hva som skjer med isbreene på grunn av global oppvarming, og hvilke følger det har for landskapet, for dyr og planter og for folks tilgang på vann i disse områdene.

12. Genetiker Sheila Ochugboju Kaka

har forsket på hvordan vi kan endre på arvestoffet til virus, slik at de kan brukes til å bekjempe skadeinsekter. Nå jobber hun som forskningsformidler.

Artikkelen er basert på en artikkel fra Ted.com

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2022, 12.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.