Venner – like i sinn og skinn

Venner er folk du trives sammen med, deler opplevelser og interesser med. Men visste du at det ikke er bare interessene som er like? Forskere har funnet ut at venner har flere gener til felles enn det fremmede har.

To gutter som smiler.
Forskere har sammenlignet genene til venner. Foto: Shutterstock

Amerikanske forskere fikk bruke data fra et forskningsprosjekt som overvåket hjertelidelser hos flere tusen mennesker gjennom flere tiår. Dataene viste også hvem som var venner og hvem som var i slekt.

Forskerne så på to og to forsøkspersoner som ikke var i slekt med hverandre, og delte dem i to grupper: venner og fremmede. En sammenlikning av genene til de to gruppene viste at venneparene hadde like mange gener til felles som femmenninger – altså personer med samme tipp-tipp-oldeforeldre.

Samme evner

De fleste vet ikke engang hvem femmenningene deres er, men likevel klarer vi altså å finne fram til personer som minner om fjerne familiemedlemmer. Og dette er viktig, ifølge forskerne: Folk som er genetisk like, har ofte noen av de samme evnene, og det kan være veldig viktig når vi tenker på menneskets utvikling. Det første mennesket som begynte å snakke, trengte jo noen å snakke med, for eksempel!

Samme smak

Det viser seg også at det er visse gener som er mest eller minst like hos venner. Gener for luktesans er mest like – altså liker vi de samme luktene og smakene. Gener som styrer immunapparatet, er derimot mindre like enn hos fremmede. Dette gjør at venner har ulik motstandskraft mot forskjellige sykdommer. Det innebærer at sykdommer sprer seg saktere mellom venner, som jo ofte har tett kontakt.

Så sett pris på vennene dine – det er altså ikke tilfeldig at nettopp dere er venner!